Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Základná škola pre 1. - 4. ročník s materskou školou, Pernek č. 285 Pernek 285, 90053 Pernek 30866065
Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom Štúrova 31, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36129488
Základná škola, Školská 14, Bošany Školská 14, 95618 Bošany 36115207
Základná škola, Ulica kpt. Nálepku č. 855, Nové Mesto nad Váhom Ulica kpt. Nálepku 855, 91501 Nové Mesto nad Váhom 31202667
Poliklinika Štúrovo Ul. Jesenského č. 85, 93401 Štúrovo 17336139
Základná škola Radošovce Radošovce 338, 90863 Radošovce 37838474
Školský internát Antona Garbana Werferova 10, Košice Werferova 10, 04115 Košice-Juh 00164119
Školský internát Internátna 4, 97404 Banská Bystrica 00163741
Základná škola, Hollého 66, Žilina Hollého 66, 01001 Žilina 37810821
Základná škola Malá Ida Školská 10, 04420 Malá Ida 35544317
Základná škola kardinála A. Rudnaya Považany 216, 91626 Považany 36125385
Základná umelecká škola, ul. Dr. Fischera 2, Kežmarok Dr. Fischera 2, 06001 Kežmarok 37945670
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské Školská 369, 01852 Pruské 36124681
Organizácia verejnoprospešných služieb Zákopčie -, 02311 Zákopčie 35660406
Základná škola Veľkomoravská 12, 91105 Trenčín 34008306
Materská škola Cabaj-Čápor, časť Čápor 1274 Čápor 1274, 95117 Cabaj-Čápor 37961161
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sládkovičova 3, Zlaté Moravce Sládkovičova 3, 95301 Zlaté Moravce 42121418
Základná škola - Nábrežie mládeže 5, Nitra Nábrežie mládeže 5, 94901 Nitra 37861336
Špeciálna základná škola Školská 386/1, 01841 Dubnica nad Váhom 34058982
Základná škola s materskou školou Selice Školská 1003, 92572 Selice 36112101
Základná škola s materskou školou Józsefa Bódisa s vyučovacím jazykom maďarským Čenkovce Čenkovce 95, 93039 Čenkovce 37851888
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Štefánikova 20, 07101 Michalovce 31297757
Základná škola - Škultétyho 1, Nitra Škultétyho 1, 94911 Nitra 37861301
Podduklianska knižnica vo Svidníku 8. mája 697/55, 08901 Svidník 37781154
Jazyková škola, Jesenského 259/6, Považská Bystrica Jesenského 259/6, 01744 Považská Bystrica 31115896
Mestské kultúrne stredisko Hasičská 25, 94301 Štúrovo 00062448
Špeciálna základná škola Pomlejská 1, 93101 Šamorín 35630086
Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou (skrátený názov: "SOŠ Bánovce nad Bebravou") Farská 7, 95720 Bánovce nad Bebravou 37922459
Detský domov 29. augusta 61, 97251 Handlová 00184624
Miestne kultúrne stredisko SNP 86/7, 95641 Uhrovec 00101010
Základná škola Predmier, okres Bytča Bajzova 2, 01351 Predmier 37810057
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice Janka Kráľa 574/17, 97201 Bojnice 42143900
Základná škola s materskou školou Tekovské Nemce Školská 416, 96654 Tekovské Nemce 37865153
Základná škola s materskou školou, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec Námestie Kubínyiho 42/6, 98401 Lučenec 35991607
Základná škola s materskou školou Šarišské Dravce č. 20 Šarišské Dravce 20, 08273 Šarišské Dravce 37876856
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno - Komárom Palatínova 38, 94501 Komárno 34041923
Stredisko štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Romanova 37, 85102 Bratislava-Petržalka 00735353
Mestské kultúrne centrum Radničné námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves 00352454
Centrum voľného času Teplická 83, 92101 Piešťany 00351652
DOM KULTÚRY V NÁMESTOVE Štefánikova 208/7, 02901 Námestovo 00355321
Tento register má len informatívny charakter.