Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Zemplínska Teplica Okružná 340/2, 07664 Zemplínska Teplica 00332194
Obec Okrúhle Okrúhle 131, 09042 Okrúhle 00330868
Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349
Obec Olšovany Olšovany 35, 04419 Olšovany 00324574
Obec Veľké Zlievce Veľké Zlievce 127, 99123 Veľké Zlievce 00319643
Obec Detvianska Huta Detvianska Huta 102, 96205 Detvianska Huta 00319813
Obec Čermany Čermany 182, 95608 Čermany 00699152
Obec Zemplínska Široká Zemplínska Široká 304, 07213 Zemplínska Široká 00326071
Obec Turček Turček 123, 03848 Turček 00317012
Obec Veľké Dravce Veľké Dravce 0, 98542 Veľké Dravce 00316512
Hornošarišské osvetové stredisko Rhodyho 6, 08501 Bardejov 37781588
Obec Kamenný Most Kamenný Most 29, 94358 Kamenný Most 00047244
Obec Moravany Moravany 98, 07203 Moravany 00325503
Obec Podbiel Podbiel 0, 02742 Podbiel 00314790
Obec Králiky Králiky 129, 97634 Králiky 00313548
Obec Janík Janík 135, 04405 Janík 00324256
Obec Drahňov Drahňov 154, 07674 Drahňov 00331503
Mesto Sliač Letecká ulica 1, 96231 Sliač 00320277
Obec Cestice Cestice 89, 04471 Cestice 00324043
Výskumný ústav vodného hospodárstva Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, 81249 Bratislava-Staré Mesto 00156850
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, v angl. jazyku Emergency Oil Stocks Agency Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava-Ružinov 45741662
Obec Malá Tŕňa Tokajská 25, 07682 Malá Tŕňa 00689726
Hlavný banský úrad Kammerhofská 25, 96950 Banská Štiavnica 31780270
Obec Orechová Orechová 73, 07251 Orechová 00325546
Obec Kráľová nad Váhom Kráľová nad Váhom 71, 92591 Kráľová nad Váhom 00306070
Obec Dvorianky Dvorianky 79, 07662 Dvorianky 00331511
Obec Lysica Lysica 138, 01305 Lysica 00321460
Mesto Čierna nad Tisou Námestie pionierov 1, 07643 Čierna nad Tisou 00331465
Obec Sklabiná Sklabiná 0, 99105 Sklabiná 00319554
Základná škola s materskou školou Porúbka 20, 07261 Porúbka 35545607
Obec Oborín Oborín 0, 07675 Oborín 00331805
Obec Malé Raškovce Malé Raškovce 57, 07217 Malé Raškovce 00325473
Obec Dobrá Niva Nám.SNP 47, 96261 Dobrá Niva 00319830
Materská škola - Óvoda Kossutha 1272/103, 07713 Kráľovský Chlmec 42250650
Mestská časť Košice-Sever Festivalové námestie 2, 04170 Košice-Staré Mesto 00690929
Obec Čierne Pole Čierne Pole 16, 07901 Čierne Pole 00331473
Obec Víťaz Víťaz 111, 08238 Víťaz 00327981
Základná škola s materskou školou Štefanov 329 Štefanov 329, 90645 Štefanov 37837001
Základná škola Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže 37837052
Základná škola Lehnice Školská 840, 93037 Lehnice 36094102
Tento register má len informatívny charakter.