Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Dopravný úrad Letisko M. R. Štefánika -, 82305 Bratislava-Ružinov 42355826
Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, a.s. Čučoriedkova 6, 82712 Bratislava-Vrakuňa 53485807
Farma Kameničany s. r. o. Kameničany 200, 01854 Kameničany 45504377
Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica Námestie Ľ. Štúra 1, 97599 Banská Bystrica 37949900
Obvodný úrad životného prostredia Bratislava Karloveská ulica 2, - 30794692
Obvodný úrad životného prostredia Topoľčany Ul. 17. novembra 2304, 95594 Topoľčany 37961276
Krajský úrad životného prostredia Prešov Nám. mieru 2, 08196 Prešov 07937944
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Zvolen Medveckého 974/4, 96150 Zvolen 35937874
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Čadca Palárikova 91, 02265 Čadca 35937874
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Prešov Kúpeľná 3914/5, 08196 Prešov 35937874
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Bardejov Tačevská 3463/43, 08633 Bardejov 35937874
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Banská Bystrica Skuteckého 956/20, 97599 Banská Bystrica 35937874
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Topolčany Pribinova 2712, 85235 Bratislava 35937874
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra Mostná 5850/58, 95061 Nitra 35937874
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa národného parku Malá Fatra Hrnčiarska ul. 197, 01303 Varín 17058520
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty Trenčianska ul 31, 91441 Nemšová 17058520
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa NAPANT Lazovná 10, 97599 Banská Bystrica 17058520
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správna národného parku Poloniny Ul. Mieru 193, 06761 Stakčín 17058520
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., prevádzka Banská Bystrica Mičinská cesta 21, 97599 Banská Bystrica 44855206
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., prevádzka Košice Priemyselná 1, 04331 Košice 44855206
Obec Brehov Hlavná 1/57, 07605 Brehov 00331382
ÁNO PRE ŽIVOT n.o. Farská 543/2, 01313 Rajecké Teplice 36149764
Colný úrad Michalovce Plynárenská 4, 07101 Michalovce 42499500
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta Šrobárova 2, 04180 Košice-Staré Mesto 00397768
LOKI, Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Nové Zámky-Komárno-Šaľa Petöfiho 1, 94001 Nové Zámky 42044171
Klub kresťanskej mládeže, Močenok Školská 1690/7, 95131 Močenok 42039959
Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie TURIEC SNP 514/122, 03901 Turčianske Teplice 37974726
Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, nezisková organizácia Nám. sv. Anny 9, 91162 Trenčín 36119687
Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Trenčiansko Mierové námestie 3, 91101 Trenčín 42024633
Centrum vzdelávania pre matky na materskej dovolenke Kominárska 2,4, 83104 Bratislava-Nové Mesto 37925920
Občianske združenie Brána do života Medveďovej 4, 85103 Bratislava-Petržalka 31804713
Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov Grösslingová 67, 81109 Bratislava-Staré Mesto 31803989
SAD Prešov, a.s. Košická 2, 08069 Prešov 36477125
Colný kriminálny úrad Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov 30844029
DÚ Žilina II Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Želiezovce Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Vranov nad Topľou Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Vráble Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Veľký Meder Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Veľký Krtíš Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Tento register má len informatívny charakter.