Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Mesto Rožňava Šafárikova 29, 04812 Rožňava 00328758
Kancelária prezidenta SR Štefánikova 2, 81105 Bratislava-Staré Mesto 30845157
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Tomášikova 28C, 82101 Bratislava-Ružinov 36069841
Mesto Sabinov Námestie slobody 57, 08301 Sabinov 00327735
Mesto Kežmarok Hlavné nám. 1, 06001 Kežmarok 00326283
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 85104 Bratislava-Petržalka 35937874
Audiovizuálny fond Grösslingová 53, 81109 Bratislava-Staré Mesto 42169330
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Námestie generála Viesta 2, 83247 Bratislava-Nové Mesto 30845572
Mesto Hlohovec M. R. Štefánika 1, 92001 Hlohovec 00312509
Mesto SKALICA Nám. slobody 145/10, 90901 Skalica 00309982
Mesto Galanta Mierové námestie 940/1, 92418 Galanta 00305936
Mesto Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš 00315524
Mesto Ružomberok Nám.A.Hlinku 1, 03416 Ružomberok 00315737
Mesto Turčianske Teplice Partizánska 1, 03901 Turčianske Teplice 00317004
Obec Geča Geča 382, 04410 Geča 00690236
EDUKACIA - AMARO DROM Grösslingová 2457/25, 81109 Bratislava-Staré Mesto 31807429
Mesto Lučenec Novohradská 1, 98401 Lučenec 00316181
Obec Malá Lodina Malá Lodina 0, 04481 Malá Lodina 00324434
Súkromná stredná odborná škola Francisciho 372, 98101 Hnúšťa 42395933
Mesto Revúca Námestie slobody 13/17, 05080 Revúca 00328693
Súkromná stredná odborná škola ELBA Smetanova 2, 08001 Prešov 37784722
Mesto Veľký Krtíš Komenského 3, 99001 Veľký Krtíš 00319651
Mesto Sobrance Štefánikova 23, 07301 Sobrance 00325791
Mesto Medzilaborce Mierová 326/4, 06801 Medzilaborce 00323233
Súkromná stredná odborná škola Dukelská 33, 08701 Giraltovce 00686506
Mesto Stará Ľubovňa Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa 00330167
Mesto Krupina Svätotrojičné námestie 4/4, 96301 Krupina 00320056
Ing. Emil Blicha – ELBA Palárikova 26, 08001 Prešov 37051890
Mesto Vranov nad Topľou Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov nad Topľou 00332933
Obec Pliešovce Hviezdoslavova 1, 96263 Pliešovce 00320170
Súkromná stredná odborná škola ANIMUS Akademická 4, 94901 Nitra 37854950
Mesto Partizánske Nám. SNP 212/4, 95801 Partizánske 00310905
Obec Gaboltov Gaboltov 87, 08602 Gaboltov 00321966
Centrum vzdelávania ANIMUS Dlhá 853/28, 94901 Nitra 34104691
Mesto Púchov Štefánikova 821/21, 02018 Púchov 00317748
Súkromná stredná odborná škola pedagogická a sociálna Požiarnická 1, 04001 Košice-Juh 35565233
Obec Medzany Medzany 0, 08221 Medzany 17149002
Mesto Považská Bystrica Centrum 2/3, 01713 Považská Bystrica 00317667
Kultúrne združenie občanov rómskej národnosti Košického kraja Jegorovovo námestie 5, 04022 Košice-Dargov.hrdinov 35582006
Mesto Levoča Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča 00329321
Tento register má len informatívny charakter.