Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra 00397482
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Trnavská cesta 8/A, 82108 Bratislava-Ružinov 36076643
Obec Veľké Ripňany Poštová 461, 95607 Veľké Ripňany 00311286
Obec Šarišská Trstená Šarišská Trstená 0, 08214 Šarišská Trstená 00690589
Mesto Vráble Hlavná 1221/22, 95216 Vráble 00308641
Spojená škola Bytčica, Hlavná 2, 01009 Žilina 00158615
Národné rehabilitačné centrum Sládkovičova 1, 96237 Kováčová 00518140
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SOCIETA Hodruša Hámre 283, 96661 Hodruša-Hámre 37889320
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dončova 6, 03401 Ružomberok 00738379
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra 00397482
Akadémia umení v Banskej Bystrici Jána Kollára 22, 97401 Banská Bystrica 31094970
Obec Majerovce Majerovce 0, 09409 Majerovce 00332526
Mesto Tlmače Nám. odborárov 10, 93521 Tlmače 00307581
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Majerská cesta 94, 97496 Banská Bystrica 36836567
Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov 35514388
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií, Prešov Letná 9, 04200 Košice 00397610
Obec Pakostov Pakostov 24, 09407 Pakostov 00332640
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto Komenského 19, 04001 Košice-Staré Mesto 00416193
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov 17070775
Obec Zemplínske Hámre Zemplínske Hámre 0, 06777 Zemplínske Hámre 00323853
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Štúrova 147, 94965 Nitra 35960736
Občianske združenie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj Zemplínska 15/A, 04001 Košice-Vyšné Opátske 31751245
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Malacká cesta 63, 90218 Pezinok 30801397
Mestská časť Bratislava - Jarovce Palmová 1, 85110 Bratislava-Jarovce 00304603
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Komenského 73, 04181 Košice-Sever 00397474
Obec Kúty Nám. Radlinského 981, 90801 Kúty 00309672
Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r.o. Roľnícka 109, 83107 Bratislava-Vajnory 36772054
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Letná 9, 04200 Košice 00397610
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Študentská 2, poštový 413, 91150 Trenčín 31118259
Mesto Leopoldov Hlohovská cesta 104/2, 92041 Leopoldov 00312703
Združenie Tokajská vínna cesta Ul. SNP 1049/76, 07501 Trebišov 42102014
Nemocnica s poliklinikou Myjava Staromyjavská 59, 90701 Myjava 00610721
Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka 109, 83107 Bratislava-Vajnory 00304565
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Šafárikovo nám. 6, 81806 Bratislava-Staré Mesto 00397865
Mesto Gelnica Banícke námestie 4, 05601 Gelnica 00329061
Obec Beluša Farská 1045/6, 01861 Beluša 00317063
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Šíravská 7, 82107 Bratislava-Vrakuňa 00603295
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Šafárikovo nám. 6, 81806 Bratislava-Staré Mesto 00397865
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 83348 Bratislava-Nové Mesto 35971126
Mestská časť Bratislava - Rača Kubačova 21, 83106 Bratislava-Rača 00304557
Tento register má len informatívny charakter.