Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Malá Lehota Malá Lehota 383, 96642 Malá Lehota 00320862
Obec Ľubietová Nám. V. Dunajského 1/1, 97655 Ľubietová 00313564
Mgr. Iveta Vránová : XOANA - ŠTÚDIO Puškinova 587/2, 97101 Prievidza 34338560
Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava SNP 413/8, 90717 Myjava 00161381
SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. Toplianska 5, 82107 Bratislava-Vrakuňa 35815329
Mestské kultúrne stredisko (skrátene MsKS) Korzo Bélu Bartóka 788/1, 92901 Dunajská Streda 00036561
Stredná športová škola Trenčín Staničná 6, 91105 Trenčín 00515159
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Hlohovecká 2, 95141 Lužianky 42337402
Obec Jastrabá Jastrabá 0, 96632 Jastrabá 00320714
Nemocnica s poliklinikou Prievidza Nemocničná 2, 97201 Bojnice 17335795
SMS TTSK s.r.o. Starohájska 10, 91701 Trnava 36851523
Považská knižnica v Považskej Bystrici Ulica Štúrova 41/14, 01745 Považská Bystrica 34059059
Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi Mierová 19, 82715 Bratislava-Ružinov 30865433
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o. Pekárska 16, 97251 Handlová 36851442
Obec Veľké Pole Veľké Pole 1, 96674 Veľké Pole 00321079
Letecká vojenská nemocnica, a.s. Murgašova 1, 04086 Košice-Staré Mesto 36601578
Združenie na podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji Dolné bašty 13, 91701 Trnava 37840185
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne Hasičská 1, 91105 Trenčín 35629011
Správa majetku mesta Prievidza,v skratke SMMP,s.r.o. T.Vansovej 24, 97101 Prievidza 36349429
Obec Riečka Riečka 57, 98045 Štrkovec 00649651
OTVORENÁ NÁRUČ n.o. Kukučínova 21, 92101 Piešťany 37986929
Nemocnice s poliklinikami n.o. Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra 45732205
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice Moyzesova 17, 04001 Košice-Staré Mesto 00606766
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Štúrova 275/87, 05921 Svit 36816949
Obec Rybník Rybník 20, 98264 Rybník 00649813
Obec Vojka nad Dunajom Vojka nad Dunajom 150, 93031 Vojka nad Dunajom 00305812
Stredná zdravotnícka škola Trnava Daxnerova 6, 91701 Trnava 00607371
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA Štefánikova 1377/77, 90501 Senica 34000992
Domov sociálnych služieb v Batizovciach, Družstevná 25 Družstevná 25, 05935 Batizovce 00691861
TERMÁL s.r.o. Promenádna 3221/20, 93201 Veľký Meder 34099336
FBLR, s.r.o. Sotinská 1591/29A, 90501 Senica 45887055
Arekont, s.r.o. gen. M. R. Štefánika 372/9, 91101 Trenčín 46560254
NVK TRADE, s. r. o. Trenčianska 19, 01851 Nová Dubnica 36310786
TOP LINES s. r. o. Soblahovská 1112/41, 91101 Trenčín 46573011
Chránené dielne, s.r.o. Náb. J. Kráľa 4344/13a, 03101 Liptovský Mikuláš 45506434
TOMIRTECH, s.r.o Demänovská 867, 03101 Liptovský Mikuláš 36369365
M-PROMEX s.r.o. Kukučínova 2599, 02401 Kysucké Nové Mesto 36379034
MS BROS s.r.o. Lisková 664, 03481 Lisková 46092269
KONKOL SK, s.r.o. Raková 1497, 02351 Raková 46358935
A - PNEUSERVIS, s.r.o. Čadečka 2932, 02201 Čadca 46296727
Tento register má len informatívny charakter.