Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obchodná akadémia Bernolákova 2, 03637 Martin 00162078
Obec Vlkyňa Vlkyňa 70, 98044 Lenartovce 00649660
TT-IT, s.r.o. Trhová 2, 91701 Trnava 44102771
Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie č. 18 Plavecké Podhradie 18, 90636 Plavecké Podhradie 30798281
Obec Hontianske Moravce Hontianske Moravce 0, 96270 Hontianske Moravce 00319911
Slovenská basketbalová asociácia Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto 17315166
CIMBAĽÁK s.r.o. Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov 36473219
Zdenka Brániková Kocurany 73, 97202 Kocurany 41599900
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Námestie L.Svobodu 4, 97401 Banská Bystrica 37957937
EKO - podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20, 83229 Bratislava-Nové Mesto 00491870
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Súdna 15, 91196 Trenčín 00738301
Stredná zdravotnícka škola Hlboká cesta 23, 01001 Žilina 00607061
Obec Mučín Bernolákova 1, 98531 Rapovce 00316245
Mestský podnik služieb spol. s r.o. Hviezdoslavova 477, 90501 Senica 31424287
Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o. Závod 419, 90872 Závod 45741093
Obec Hodejov Hodejov 141, 98031 Hodejov 00318752
Slovenský atletický zväz Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto 36063835
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky F. Kapisztóryho 1, 94036 Nové Zámky 37961187
Štefánia Kukanová - DAILY - REST Kpt. Uhra 1300/3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 33813680
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Kollárova 8, 91702 Trnava 42156424
Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 9, 84528 Bratislava-Karlova Ves 00586935
AD HOC Malacky Sasinkova 2, 90101 Malacky 31796630
Gymnázium Hlinská 29, 01180 Žilina 00160903
Obec Dúbravica Dúbravica 29, 97633 Poniky 00313408
Obecné lesy Ľubietová,spol. s r.o. J.J. Kmeťa 90/92, 97655 Ľubietová 31579043
Slovenská volejbalová federácia Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto 00688819
ARC import, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky 44102321
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. Hodská 373/38, 92422 Galanta 44452519
TRIKOSTRAV, s.r.o. Ľ. Ondrejova 38, 97101 Prievidza 36346586
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky 00891606
PODNIK BYTOVÝCH SLUŽIEB, s.r.o. Obrancov Mieru 51, 90201 Pezinok 35721057
Obec Radnovce Radnovce 81, 98042 Rimavská Seč 00318981
Obecná píla Ľubietová,spol. s r.o. Zábava 442/44, 97655 Ľubietová 31605397
Slovenský zväz ľadového hokeja Trnavská cesta 27/B, 83104 Bratislava-Nové Mesto 30845386
Hotel Korzo Nové Zámky a.s. F. Rákocziho 12, 94056 Nové Zámky 34142321
Slovenská akadémia vied Štefánikova 49, 81438 Bratislava-Staré Mesto 00037869
Zdenka Melicheríková Rozkvet 2039/77, 01701 Považská Bystrica 36939323
Obec Stratená Stratená 46, 04971 Stratená 00328855
Divadlo Andreja Bagara v Nitre Svätoplukovo námestie 4, 95053 Nitra 00164895
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. Haanova 10, 85223 Bratislava-Petržalka 36821012
Tento register má len informatívny charakter.