Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Hrnčiarska 37, 90201 Pezinok 31770398
Obec Píla Hlavná 68, 90089 Píla 00305031
Basketbalový Klub Ružinov 08 Bratislava Meteorová 5, 82102 Bratislava-Ružinov 30855195
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves 35557010
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava Hlavná 17, 91701 Trnava 00598135
Obec Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov 100, 09011 Vyšný Mirošov 00331244
Matica slovenská ul. P. Mudroňa 1, 03601 Martin 00179027
Technická akadémia J. Švermu 1, 96001 Zvolen 45015171
Obec Čebovce Szedera Fabiána 320/162, 99125 Čebovce 00319244
Slovenská asociácia motoristického športu Fatranská 3, 94901 Nitra 31824021
Inštitút pre výskum práce a rodiny Župné nám. 5-6, 81241 Bratislava-Staré Mesto 30847451
Občianske združenie Milosrdní Námestie SNP 10, 81106 Bratislava-Staré Mesto 42256542
PASS - SK, s.r.o. Radlinského 516/46, 05201 Spišská Nová Ves 36574805
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Mikuláša, Prešov Hlavná 81, 08001 Prešov 17147000
Zoologická záhrada Košice Široká 31, 04006 Košice-Kavečany 00083089
Stredná odborná škola technická Dukelských hrdinov 2, 98447 Lučenec 00893307
Obec Studenec Studenec 0, 05304 Studenec 00329673
Domov dôchodcov Pažítková 2, 82101 Bratislava-Ružinov 00226840
Slovenský zväz rybolovnej techniky Svornosti 69, 94077 Nové Zámky 31871526
Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 25/B, 81108 Bratislava-Staré Mesto 30795362
Centrum pre interkultúrny dialóg J. Poničana 3, 84107 Bratislava-Dev.Nová Ves 30856477
BUSINESS PARTNER ACADEMY, s.r.o. Ferka Urbánka 20/A, 05201 Spišská Nová Ves 46250841
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina Ľutina 133, 08257 Ľutina 31951813
Správa telovýchovných zariadení Za Hornádom 15, 05201 Spišská Nová Ves 35514035
Stredná odborná škola automobilová Jána Jonáša 5, 84306 Bratislava-Dev.Nová Ves 00891657
Obec Lupoč Lupoč 102, 98511 Halič 00316199
Obec Kráľovce Kráľovce 97, 04444 Kráľovce 00324388
Domov seniorov ARCHA Rozvodná 25, 83101 Bratislava-Nové Mesto 30779278
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode Junácka 6, 83200 Bratislava-Nové Mesto 30845068
Občianske združenie MEGA Na barine 15, 84103 Bratislava-Lamač 42183561
OTPK-BJ, s. r. o. Dukelská 14, 08501 Bardejov 46272020
Pravoslávna cirkevná obec Prešov Budovateľská 1, 08001 Prešov 31987001
Miestny podnik verejno-prospešných služieb Petržalka Čapajevova 6, 85101 Bratislava-Petržalka 00492485
Obec Lenka Lenka 11, 98050 Včelince 00649601
Obec Vajkovce Vajkovce 81, 04443 Vajkovce 00324841
Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky Trnavská cesta 104, 82101 Bratislava-Ružinov 12664863
Slovenský šermiarsky zväz Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto 30806437
TRADE MARK INVEST, s. r. o. Slovenská 1, 08501 Bardejov 45350817
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Gaboltov Gaboltov 28, 08602 Gaboltov 31997945
Zoologická záhrada Mlynská dolina 1, 84227 Bratislava-Karlova Ves 00179710
Tento register má len informatívny charakter.