Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Materská škola Ľubotice Čsl. letcov 2, 08006 Ľubotice 42228409
Základná škola, Športovcov 372/21, Partizánske Športovcov 372/23, 95804 Partizánske 36125679
Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec Vajanského 2844/47, 98401 Lučenec 37833995
Galéria umenia v Nových Zámkoch Müvészeti Galéria Érsekújvár Björnsonova ulica č. 1, 94056 Nové Zámky 36103098
Základná škola s materskou školou Zborov Školská 478, 08633 Zborov 37873989
Materská škola, Lipová 1736/2, Topoľčany Lipová 1736/2, 95501 Topoľčany 42125448
Základná škola Pribinova 34, 07501 Trebišov 35541067
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Francisciho 11, 05401 Levoča 37791851
Stredná odborná škola Ľudovíta Greinera E.M.Šoltésovej 5, 96951 Banská Štiavnica 00158895
Špeciálna Základná škola Lipová 622, 02401 Kysucké Nové Mesto 36134171
Základná škola Jána Amosa Komenského, Námestie B. Bartóka 497/20, Veľký Meder Nám. B. Bartóka 497/20, 93201 Veľký Meder 36081060
Základná škola Čajkov 285 Čajkov 285, 93524 Čajkov 37864297
Základná umelecká škola Z. Fábryho 19, 07901 Veľké Kapušany 35549050
Materská škola Dobrá 1103, 91401 Trenčianska Teplá 36131679
Bytový podnik mesta v likvidácii Kostolné námestie 30, 94603 Kolárovo 34005064
Mestský podnik služieb Poltár Továrenská 497/15, 98701 Poltár 37958348
Základná umelecká škola Jána Poschla Prostějovská 36, 08001 Prešov 36159085
Školská jedáleň, Štúrovo, Adyho ul. 4 Adyho 4, 94301 Štúrovo 37861077
Materská škola Radoľa Radoľa 363, 02336 Radoľa 37812564
Základná umelecká škola Hlavná 1, 97656 Pohronská Polhora 42007208
Základná škola s materskou školou Hurbanova 27, 03601 Martin 30233844
Správa športových zariadení, mestský podnik Továrenská 46, 95301 Zlaté Moravce 37869639
Materská škola Lendak Kostolná 28, 05907 Lendak 37874322
Základná škola Juhoslovanská 2, 04013 Košice-Sídl.Ťahanovce 35540826
Základná škola, Levočská 6 Levočská 6, 06401 Stará Ľubovňa 35534699
ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Osiková 3294, 01007 Žilina 00647713
Obecné služby obce Mlynárovce Mlynárovce 102, 09016 Mlynárovce 31984231
Materská škola Skalité - Ústredie č.632 Skalité 632, 02314 Skalité 37911864
Základná umelecká škola Bernolákova 26, 04011 Košice-Západ 35546131
Základná škola s materskou školou Drietoma 453 Drietoma 453, 91303 Drietoma 36125911
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Štvrtok na Ostrove 416, 93040 Štvrtok na Ostrove 37836404
Základná škola Kvačany 227, 03224 Kvačany 37813455
Základná škola Slovenského národného povstania, Horná Ždaňa č. 107 Horná Ždaňa 107, 96604 Horná Ždaňa 37831437
Stredná odborná škola, Ul. mieru 23, Kalná nad Hronom Ul. mieru 23, 93532 Kalná nad Hronom 00893501
Gymnázium Alberta Einsteina Einsteinova 13, 85203 Bratislava-Petržalka 00605760
Materská škola Komenského 301, 05935 Batizovce 37879723
Zariadenie sociálnych služieb Slobody 761/57, 98701 Poltár 42004632
Základná škola Žiar nad Hronom, Ul. M.R.Štefánika č.17 M.R.Štefánika 17, 96501 Žiar nad Hronom 37831518
Materská škola Močenok Vinohradská 1595/3, 95131 Močenok 37960865
Základná umelecká škola Rimavská Sobota Salvova 1, 97901 Rimavská Sobota 37888676
Tento register má len informatívny charakter.