Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Krajská veterinárna a potravinová správa Rudlovská cesta 6, 97590 Banská Bystrica 35984317
Kongresové centrum Slovenskej akadémie vied, Smolenice Zámocká 18, 91904 Smolenice 42159580
Katolícka univerzita v Ružomberku Námestie A. Hlinku 60, 03401 Ružomberok 37801279
Katastrálny úrad v Nitre Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra 37860381
Justičná akadémia Suvorovova 5/C, 90201 Pezinok 37851624
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied Panská 26, 81364 Bratislava-Staré Mesto 00167088
IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy Čsl.armády 20, 04001 Košice-Staré Mesto 00162957
Investorský útvar mesta ul. Čs. armády 26, 97400 Banská Bystrica 00518476
Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Omšenie 825, 91443 Omšenie 34075861
Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION Lamačská cesta 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto 31819770
Inštitút pre verejnú správu M. Schneidra-Trnavského 1/A, 84410 Bratislava-Dúbravka 00151858
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska 1, 84240 Bratislava-Karlova Ves 00603457
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Rastislavova 43, 04253 Košice-Juh 35562340
Inštitút jazykov SAV Dubravská cesta 9, 84239 Bratislava-Karlova Ves 00491993
Inšpektorát práce Nitra Jelenecká 49, 95038 Nitra 00398551
Inšpektorát práce Košice Masarykova 10, 04001 Košice-Staré Mesto 00166383
Inšpektorát práce Banská Bystrica Partizánska cesta 98, 97433 Banská Bystrica 00166375
Inšpektorát práce Hodžova 36, 91101 Trenčín 35627620
Inšpektorát práce J.Bottu 4, 91701 Trnava 35627361
Inšpektorát práce Hlavná 2, 01009 Žilina 35993499
Inšpektorát práce Konštantínova 6, 08001 Prešov 35531088
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky Dúbravská cesta 3, 84524 Bratislava-Karlova Ves 00003964
Informačná cestovná kancelária Slovakotour Demänovská Dolina 8, 03251 Demänovská Dolina 31924000
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 9, 84538 Bratislava-Karlova Ves 00166618
Historický ústav Slovenskej akadémie vied Klemensova 19, 81364 Bratislava-Staré Mesto 00166944
Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Radlinského 6, 81107 Bratislava-Staré Mesto 30798701
Geologický ústav Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 9, 84005 Bratislava-Karlova Ves 00586943
Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Štefánikova 49, 81473 Bratislava-Staré Mesto 00166545
Fond sociálneho rozvoja Špitálska 6, 81643 Bratislava-Staré Mesto 30854687
Filozofický ústav SAV Klemensova 19, 81364 Bratislava-Staré Mesto 00166995
Encyklopedický ústav SAV Dúbravská cesta 9, 84234 Bratislava-Karlova Ves 00167100
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava-Karlova Ves 00598429
EKONOMICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED Šancová 56, 81105 Bratislava-Staré Mesto 00699446
Dubnické múzeum Námestie sv. Jakuba 623/4, 01841 Dubnica nad Váhom 37922335
Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín Školská 66, 91105 Trenčín 17055202
Dopravná akadémia Rosinská cesta 2, 01008 Žilina 00651117
Divadlo Thália Színház Timonova 3, 04001 Košice-Staré Mesto 31297862
Divadlo Romathan Štefánikova 4, 04001 Košice-Staré Mesto 31297871
Divadlo LUDUS Pribinova 25, 81109 Bratislava-Staré Mesto 00893862
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene Divadelná 3, 96077 Zvolen 35989572
Tento register má len informatívny charakter.