Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Krajský súd v Bratislave Záhradnícka 10, 81366 Bratislava-Staré Mesto 00215759
Krajský súd v Banskej Bystrici Komenského 12, 97487 Banská Bystrica 00215775
Krajský súd Nám. sv. Anny 28, 91150 Trenčín 35629665
Krajský súd Štúrova 9, 95048 Nitra 35629738
Krajský súd Orolská 3, 01001 Žilina 35995572
Krajský súd Hlavná 22, 08001 Prešov 17068410
Krajský stavebný úrad Trnava Kollárova 8, 91702 Trnava 37847830
Krajský pozemkový úrad v Žilina A.Kmeťa 17, 01001 Žilina 37905562
Krajský pozemkový úrad v Trenčíne Námestie sv. Anny 7, 91101 Trenčín 37916343
Krajský pozemkový úrad v Nitre Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra 37961454
Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici Námestie Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica 37949683
Krajský pozemkový úrad Trnava Vajanského 22, 91701 Trnava 37847546
Krajský pozemkový úrad Košice Popradská 78, 04001 Košice-Západ 35556838
Krajský pozemkový úrad Bratislava Krížna 52, 82108 Bratislava-Ružinov 30794561
Krajský lesný úrad v Žiline Andreja Kmeťa 17, 01139 Žilina 37905554
Krajský lesný úrad v Trnave Kollárova 8, 91701 Trnava 37847538
Krajský lesný úrad v Prešove Masarykova 10, 08001 Prešov 37938011
Krajský lesný úrad v Nitre Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra 37961462
Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici Nám. Ľ.Štúra 1, 97541 Banská Bystrica 37949527
Krajský lesný úrad Trenčín nám. sv. Anny 7, 91101 Trenčín 37916327
Krajský lesný úrad Košice Popradská 78, 04011 Košice-Západ 35556820
Krajský lesný úrad Bratislava Pekná cesta 19, 83105 Bratislava-Rača 30794579
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline Kuzmányho 26, 01223 Žilina 00735841
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne Jilemníckeho 1, 91142 Trenčín 00735817
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave Špitálska 14, 81228 Bratislava-Staré Mesto 00735795
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline Námestie Požiarnikov 1, 01001 Žilina 37809369
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Štefánikova 20, 91149 Trenčín 36127647
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre Dolnočermánska 64, 94911 Nitra 37862961
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Komenského 52, 04001 Košice-Sever 35542543
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave Staromestská 6, 81471 Bratislava-Staré Mesto 36063860
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Komenského 27, 97401 Banská Bystrica 37830058
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Vajanského 22, 91777 Trnava 37837681
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove Požiarnická 1, 08001 Prešov 37872061
Krajská veterinárna a potravinová správa Žilina Jedľová 44, 01004 Žilina 36144819
Krajská veterinárna a potravinová správa Trnava Zavarská 11, 91821 Trnava 36086525
Krajská veterinárna a potravinová správa Trenčín Súdna 22, 91101 Trenčín 34057242
Krajská veterinárna a potravinová správa Košice Masarykova 18, 04001 Košice-Staré Mesto 31295029
Krajská veterinárna a potravinová správa Bratislava Polianky 8, 84101 Bratislava-Dúbravka 31794718
Krajská veterinárna a potravinová správa Levočská 112, 08001 Prešov 36165751
Krajská veterinárna a potravinová správa Akademická 1, 94901 Nitra 36101052
Tento register má len informatívny charakter.