Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Domov pri kríži Pri kríži 26, 84102 Bratislava-Dúbravka 00641405
Bc. Peter Franko - FORMATION Tolstého 3, 04001 Košice-Sever 37522892
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97523 Banská Bystrica 36056006
Domov dôchodcov - Gerium Pri trati 47, 82106 Bratislava-Pod.Biskup. 31755534
TURZOVSKÁ DREVÁRSKA FABRIKA s.r.o. Štúrova 37, 02354 Turzovka 31560334
Centrum prvého kontaktu - Michalovce Nám. Osloboditeľov 30, 07101 Michalovce 31256635
Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR Grösslingová 1, 81109 Bratislava-Staré Mesto 35722959
T E S L A Liptovský Hrádok a.s. Pálenica 53/79, 03317 Liptovský Hrádok 00009687
HORDEUM s.r.o. Nový Dvor 1052, 92521 Sládkovičovo 34135227
elfa, s.r.o. Park Komenského 7, 04001 Košice-Sever 31648410
POĽNONÁKUP HONT, a.s. Hontianske Nemce 259, 96265 Hontianske Nemce 31562345
Obec Mokrý Háj Mokrý Háj 6, 90865 Mokrý Háj 00309729
ELBA, a.s. Českoslov.armády 264/58, 96701 Kremnica 31615651
I.D.C. Holding, a.s. Drieňová 3, 82101 Bratislava-Ružinov 35706686
Cech zámočníkov a kovoobrábačov Štefánikova 3, 92001 Hlohovec 37835807
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Matúškova 21, 83316 Bratislava-Nové Mesto 00156582
AGROTRADE, spol. s r.o. Padarovce 81, 98023 Padarovce 31618561
Obec Topoľníky Hlavná 126, 93011 Topoľníky 00305740
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. Môťovská cesta 259/11, 96003 Zvolen 31615783
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava Coburgova 7859/39, 91702 Trnava 17053676
Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 8, 83304 Bratislava 31749542
ORYKTOLAGUS FARM, s.r.o. Tomášovce 435, 98556 Tomášovce 36619043
SHP SLAVOŠOVCE, a.s. Slavošovce 298, 04936 Slavošovce 36200166
Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA Mallého 2, 90901 Skalica 36088978
MALES, s.r.o. SNP 16, 96501 Žiar nad Hronom 36624071
PRAVEL, spol. s r.o. Prakovce 13, 05562 Prakovce 36194832
AGROLEHOTA, s.r.o. Horná Lehota 61, 97681 Horná Lehota 36026085
Mesto Sládkovičovo Fučíkova 329, 92521 Sládkovičovo 00306177
Emil Prítský - Pekáreň Nám. 1. mája 16/98, 92205 Chtelnica 11906162
Anton Fabuš - Peter Fabuš - FABUŠ Borčice 37, 01853 Borčice 31038981
Obec Klasov Klasov 108, 95153 Klasov 00308102
PARTNER PROGRESS, s.r.o. Centrum 27/32, 01701 Považská Bystrica 31637078
Obec Pohranice Pohranice 185, 95102 Pohranice 00308382
LUNACO, s.r.o. Vajanského 80, 98701 Lučenec 31609082
Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín, a.s., Prievidzská 53, 97201 Bojnice 31639216
PhDr. Anna Pecháčková AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE Kuzmányho 905/5, 01701 Považská Bystrica 14192128
Obec Rišňovce Rišňovce 259, 95121 Rišňovce 00308404
Trnavská univerzita v Trnave Hornopotočná 23, 91843 Trnava 31825249
P E Z A a.s. K Cintorínu 47, 01149 Žilina 30224918
Národný onkologický ústav Klenová 1, 83310 Bratislava-Nové Mesto 00165336
Tento register má len informatívny charakter.