Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Mesto Topoľčany Nám. M.R. Štefánika 1/1, 95501 Topoľčany 00311162
Obec Podhradie Podhradie 91, 95501 Podhradie 00800023
Súkromná stredná odborná škola Zlatovská cesta 35, 91105 Trenčín 42019427
Občianske združenie Amos Trenčín Pod Sokolice 14, 91101 Trenčín 37922688
Tento register má len informatívny charakter.