Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
VOCATIO Zelená 6032, 92901 Dunajská Streda 36269298
Mesto Snina Strojárska 2060/90, 06901 Snina 00323560
Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno 00306525
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvü Magán Szakközépiskola Neratovické nám. 1916/16, 92901 Dunajská Streda 37839403
Tento register má len informatívny charakter.