Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Vysoká škola výtvarných umení Hviezdoslavovo nám. 18, 81437 Bratislava-Staré Mesto 00157805
TIMAN, s.r.o. Námestie SNP 16, 97401 Banská Bystrica 36005801
Ústav na výkon väzby Kpt. Nálepku 1, 08113 Prešov 00738409
Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová Družby 554/64, 97681 Podbrezová 37950711
Tento register má len informatívny charakter.