Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií, Púchov Študentská 2, 91150 Trenčín 31118259
Mestská časť Košice-Nad Jazerom Poludníková 7, 04012 Košice-Nad jazerom 00691038
Záchranná zdravotná služba Bratislava Antolská 11, 85107 Bratislava-Petržalka 17336210
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava Koniarekova 17, 91850 Trnava 17055237
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Limbová 12, 83303 Bratislava-Nové Mesto 00165361
Obec Stránske Stránske 0, 01313 Stránske 00648884
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany 1, 96268 Terany 00648531
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta, Trnava Vazovova 5, 81243 Bratislava 00397687
Obec Cerová Cerová 104, 90633 Cerová 00309478
Obec Šarišská Poruba Šarišská Poruba 34, 08212 Šarišská Poruba 00327778
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311, 02216 Čadca 17335469
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova Lomonosova 6, 91854 Trnava 00893412
Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. Nábrežie A. Hlinku 27, 92001 Hlohovec 36713091
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Námestie Štefana Kluberta 7, 05428 Levoča 00738425
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bakulínyho 905, 98061 Tisovec 35679565
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava 36078913
Obec Benkovce Benkovce 0, 09402 Benkovce 00332267
Obec Klenovec Nám.Karola Salvu 1, 98055 Klenovec 00318850
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 00610411
Spojená škola Rosinská cesta 4, 01008 Žilina 00695106
Tento register má len informatívny charakter.