Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici 9. mája 1, 97486 Banská Bystrica 00735833
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Ondavská 8, 04011 Košice-Západ 36601284
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. Cesta k nemocnici 1, 97401 Banská Bystrica 36644331
Sociálna implementačná agentúra Špitálska 6, 81643 Bratislava-Staré Mesto 31819648
Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23A, Dubnica nad Váhom Štúrova 1388/23 A, 01841 Dubnica nad Váhom 42026393
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín Jilemnického 24, 91250 Trenčín 00351806
Stredná odborná škola obchodu a služieb Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 08134 Prešov 17078482
Stredná odborná škola Hlavná 6, 09101 Stropkov 00398861
Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra Slančíkovej 2, 95050 Nitra 00161365
Generálna prokuratúra SR Štúrova 2, 81285 Bratislava-Staré Mesto 00166481
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice Lermontovova 1, 04001 Košice-Staré Mesto 00161764
Krajská prokuratúra Moyzesova 20, 01104 Žilina 35996072
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice Moldavská cesta 2, 04199 Košice-Juh 17078407
Obec Rovinka Rovinka 350, 90041 Rovinka 00305057
Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava Strečnianska 20, 85105 Bratislava-Petržalka 17327717
Krajská prokuratúra Legionárska 7158/5, 91250 Trenčín 35629045
Stredná odborná škola knihovníckych a informačných štúdií Kadnárova 7, 83414 Bratislava-Rača 30775400
Krajská prokuratúra Masarykova 16, 08001 Prešov 17069807
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina 00397563
Obec Studienka Studienka 364, 90875 Studienka 00310042
Tento register má len informatívny charakter.