Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Zborov Lesná 10, 08633 Zborov 00322741
Výskumný ústav potravinársky Priemyselná 4, 82475 Bratislava-Ružinov 00167240
Katastrálny úrad v Banskej Bystrici Nám. Ľ.Štúra 1, 97405 Banská Bystrica 37827731
Obec Horné Saliby Horné Saliby 297, 92503 Horné Saliby 00305952
Obec Raslavice Hlavná 154, 08641 Raslavice 00322521
Obec Okoličná na Ostrove Hlavná 68, 94613 Okoličná na Ostrove 00306622
Obec Vyhne Vyhne 0, 96602 Vyhne 00321109
Katastrálny úrad v Trnave Vajanského 2, 91701 Trnava 37836196
DÚ Trnava Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. Grösslingová 77, 83906 Bratislava-Staré Mesto 31351026
DÚ Stará Ľubovňa Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Prvá stavebná sporiteľňa a.s. Bajkalská 30, 83000 Bratislava-Ružinov 31335004
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. Radlinského 10, 83906 Bratislava-Staré Mesto 35799200
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove Štúrova 7, 08001 Prešov 00735850
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave Kollárova 31, 91702 Trnava 00735825
Generálny investor Bratislavy Záporožská 5, 85292 Bratislava-Petržalka 00698393
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre Pieskova č. 32, 94901 Nitra 00735809
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Kuzmányho 8, 04102 Košice-Staré Mesto 00735868
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Vyšné Hágy 0, 05984 Vysoké Tatry 00227811
Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce Školská 16, 05321 Markušovce 35546018
Tento register má len informatívny charakter.