Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Trenčianske Teplice Nádražná 20, 91451 Trenčianske Teplice 31118518
Mestské kultúrne stredisko Nám. 1. mája 2, 90301 Senec 00350125
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Palučanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš 17336163
Obchodná akadémia Bernolákova 2, 03637 Martin 00162078
Obec Vlkyňa Vlkyňa 70, 98044 Lenartovce 00649660
TT-IT, s.r.o. Trhová 2, 91701 Trnava 44102771
Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie č. 18 Plavecké Podhradie 18, 90636 Plavecké Podhradie 30798281
Obec Hontianske Moravce Hontianske Moravce 0, 96270 Hontianske Moravce 00319911
Slovenská basketbalová asociácia Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto 17315166
CIMBAĽÁK s.r.o. Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov 36473219
Zdenka Brániková Kocurany 73, 97202 Kocurany 41599900
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Námestie L.Svobodu 4, 97401 Banská Bystrica 37957937
EKO - podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20, 83229 Bratislava-Nové Mesto 00491870
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Súdna 15, 91196 Trenčín 00738301
Stredná zdravotnícka škola Hlboká cesta 23, 01001 Žilina 00607061
Obec Mučín Bernolákova 1, 98531 Rapovce 00316245
Mestský podnik služieb spol. s r.o. Hviezdoslavova 477, 90501 Senica 31424287
Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o. Závod 419, 90872 Závod 45741093
Obec Hodejov Hodejov 141, 98031 Hodejov 00318752
Slovenský atletický zväz Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto 36063835
Tento register má len informatívny charakter.