Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca Matičné námestie 1617, 02201 Čadca 37905546
Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie Čapkova 10, 81104 Bratislava-Staré Mesto 36067776
Obec Lutiše Lutiše 66, 01305 Lutiše 00321451
Obec Čamovce Čamovce 69, 98601 Čamovce 00316024
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ Hlavná 13, 90031 Stupava 00364193
Brasko sport klub Tomášikova 10/D, 82101 Bratislava-Ružinov 42185599
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210
Jana Čechová - SIGNUM Slovanská cesta 968/2, 02201 Čadca 10844457
Rock Pop Bratislava, s.r.o. Jakubovo nám. 12, 81109 Bratislava-Staré Mesto 31366635
Obec Slovenská Ves Slovenská Ves 45, 05902 Slovenská Ves 00326500
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ Mlynská 326/3, 95501 Chrabrany 36103942
Obec Gemerský Jablonec Gemerský Jablonec 0, 98035 Gemerský Jablonec 00318710
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania ROZSUTEC Furmanská 4, 84103 Bratislava-Lamač 31750761
Centrum chirurgie Nám. SNP 10, 81106 Bratislava-Staré Mesto 30797586
BofCo Estate s.r.o. Nádražná 66, 02354 Turzovka 45423113
DUMAT - mestská príspevková organizácia Bratislavská 435/12, 01841 Dubnica nad Váhom 36293962
Nezisková organizácia NEO Blagoevova 9, 85104 Bratislava-Petržalka 42166403
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Litmanová Litmanová 1, 06531 Litmanová 31952071
Obec Breznička Breznička 0, 09101 Breznička 00330337
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa Mierová 88, 06401 Stará Ľubovňa 00691798
Tento register má len informatívny charakter.