Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Nižný Slavkov Nižný Slavkov 102, 08275 Nižný Slavkov 00327514
Obec Kútniky Kútniky 686, 92901 Kútniky 00305537
Obec Krížovany Krížovany 24, 08233 Krížovany 00327301
Obec Trebatice Hlavná 247/107, 92210 Trebatice 00313106
Obec Hubová Hubová 0, 03493 Hubová 00315214
Obec Turcovce Turcovce 0, 06723 Turcovce 00323667
Obec Povoda Povoda 87, 92901 Povoda 00800228
Obec Krpeľany Štefánikova 138/7, 03854 Krpeľany 00316750
Obec Kalinkovo Kalinkovo 211, 90043 Kalinkovo 00304841
Obec Staškovce Staškovce 0, 09023 Staškovce 00330981
Obec Šelpice Šelpice 195, 91909 Šelpice 00682225
Obec Kamenná Poruba Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba 00648906
Obec Jablonové Jablonové 197, 90054 Jablonové 00304808
Obec Gribov Gribov 36, 09022 Bukovce 00330451
Obec Korňa Korňa 517, 02321 Korňa 00314064
Obec Koplotovce Koplotovce 28, 92001 Koplotovce 00312665
Obec Jablonec Jablonec 206, 90086 Jablonec 00304794
Obec Mlynárovce Mlynárovce 0, 09016 Mlynárovce 00330787
Obec Oravské Veselé Oravské Veselé 0, 02962 Oravské Veselé 00650498
Obec Kľačany Kľačany 211, 92064 Kľačany 00312631
Tento register má len informatívny charakter.