Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
"AEVITAS - GENERÁCIA" Košické Oľšany 145, 04442 Košické Oľšany 42103835
"BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo časť Čerešňová 365, 94149 Bardoňovo 00655295
"BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra Dolnočermánska 62, 94901 Nitra 00351750
"DAFNÉ", Zariadenie sociálnych služieb Nová Stráž časť Nová Stráž, Darányiho č. 16, 94504 Komárno 00654361
"DOMUM" Zariadenie sociálnych služieb Krškany č. 86, 93501 Krškany 00656046
"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov Kováčov 482, 94366 Chľaba 00494160
"Dom seniorov Mestskej časti Košice - KVP" Drocárov park 2, 04023 Košice-Sídlisko KVP 42110581
"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice Komenského č. 29, 93401 Levice 00596825
Tento register má len informatívny charakter.