Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
"AEVITAS - GENERÁCIA" Košické Oľšany 145, 04442 Košické Oľšany 42103835
"BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo časť Čerešňová 365, 94149 Bardoňovo 00655295
"BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra Dolnočermánska 62, 94901 Nitra 00351750
"DAFNÉ", Zariadenie sociálnych služieb Nová Stráž časť Nová Stráž, Darányiho č. 16, 94504 Komárno 00654361
Tento register má len informatívny charakter.