Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Vysoká pri Morave Hlavná 102, 90066 Vysoká pri Morave 00305197
Stredná odborná škola drevárska Pavlovičova 3, 82104 Bratislava-Ružinov 31754104
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava 00399957
Krajská prokuratúra Mojmírova 5, 04162 Košice-Staré Mesto 00166464
Obec Stráža Stráža 0, 01304 Stráža 00321630
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava 00399957
Obec Dolinka - 0, 99128 Dolinka 00319287
Krajská prokuratúra Partizánska cesta 1, 97562 Banská Bystrica 00166456
Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L, 83101 Bratislava-Nové Mesto 30853915
Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium a Stredná odborná škola odevná Tokajícka 24, 82103 Bratislava-Ružinov 30866499
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Vazovova 5, 81243 Bratislava 00397687
Obec Kosihy nad Ipľom Kosihy nad Ipľom 164, 99111 Kosihy nad Ipľom 00319406
Obec Ladomerská Vieska Ladomerská Vieska 132, 96501 Žiar nad Hronom 00652199
Detská fakultná nemocnica Košice Trieda SNP 1, 04011 Košice-Západ 00606715
Ústav na výkon väzby Cintorínska 3, 95050 Nitra 00738280
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava 00399957
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča Sklenárova 1, 82497 Bratislava-Ružinov 00893463
Obec Horný Hričov Horný Hričov 191, 01342 Horný Hričov 00321290
Obec Panické Dravce Panické Dravce 0, 98532 Panické Dravce 00316296
Obec Divín Námestie mieru 654/3, 98552 Divín 00316041
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Sládkovičova 80, 97405 Banská Bystrica 00738328
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Vazovova 5, 51243 Bratislava 00397687
Psychiatrická nemocnica Rinok 334, 95135 Veľké Zálužie 00607274
Spojená škola Štúrova 848, 96212 Detva 37956205
Obec Lodno Lodno 228, 02334 Lodno 00314102
Domov seniorov Dolinka ČSA 67/57, 96223 Očová 45021813
Obec Tomášovce Partizánska 132, 98556 Tomášovce 00316474
Obec Valaská Belá Dedina 1, 97228 Valaská Belá 00318531
Mestská časť Košice - Krásna Opátska 18, 04018 Košice-Krásna 00691020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Mierové námestie 1, 01917 Ilava 00738344
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica Čsl. armády 234/139, 96712 Kremnica 00606987
Horská záchranná služba Horný Smokovec 52, 06201 Vysoké Tatry 37879693
Stredná odborná škola Zvolenská cesta 83, 98401 Lučenec 37890221
Obec Veľká Čierna Veľká Čierna 75, 01501 Veľká Čierna 00632724
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON Dubová, ŠKN 19/III, 97697 Nemecká 37827146
Obec Ladce Ladce 0, 01863 Ladce 00317438
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou Poštový priečinok 72 0, 91865 Hrnčiarovce nad Parnou 00738263
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií, Púchov Študentská 2, 91150 Trenčín 31118259
Mestská časť Košice-Nad Jazerom Poludníková 7, 04012 Košice-Nad jazerom 00691038
Záchranná zdravotná služba Bratislava Antolská 11, 85107 Bratislava-Petržalka 17336210
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava Koniarekova 17, 91850 Trnava 17055237
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Limbová 12, 83303 Bratislava-Nové Mesto 00165361
Obec Stránske Stránske 0, 01313 Stránske 00648884
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany 1, 96268 Terany 00648531
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta, Trnava Vazovova 5, 81243 Bratislava 00397687
Obec Cerová Cerová 104, 90633 Cerová 00309478
Obec Šarišská Poruba Šarišská Poruba 34, 08212 Šarišská Poruba 00327778
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311, 02216 Čadca 17335469
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova Lomonosova 6, 91854 Trnava 00893412
Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. Nábrežie A. Hlinku 27, 92001 Hlohovec 36713091
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Námestie Štefana Kluberta 7, 05428 Levoča 00738425
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bakulínyho 905, 98061 Tisovec 35679565
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava 36078913
Obec Benkovce Benkovce 0, 09402 Benkovce 00332267
Obec Klenovec Nám.Karola Salvu 1, 98055 Klenovec 00318850
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 00610411
Spojená škola Rosinská cesta 4, 01008 Žilina 00695106
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Rastislavova 43, 04191 Košice-Juh 36603350
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany Sušany 72, 98012 Sušany 35653663
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Floriánska 18, 04142 Košice-Staré Mesto 00738387
Tento register má len informatívny charakter.