Aktuality


Stretnutie vedúcich predstaviteľov NKI Vyšehradskej skupiny+2 Delegácia Najvyššieho kontrolného úradu SR na čele s jeho predsedom Jánom Jasovským sa zúčastnila pravidelného každoročného...

10.09.2012Cena Európskeho dvora audítorov za výskum v oblasti kontroly verejného sektora za rok 2012 - Juan Manuel Fabra Vallés Európsky dvor audítorov vyhlásil druhý ročník súťaže o „Cenu Európskeho...

04.07.2012


Predseda NKÚ SR na sneme Únie miest Slovenska Na pozvanie prezidenta Únie miest Slovenska sa predseda Najvyššieho kontrolného úradu  SR Ján Jasovský zúčastnil a aj vystúpil  dňa...

02.07.2012
Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2011 Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský predniesol včera, 26.06.2012 v pléne Národnej rady SR Stanovisko...

27.06.2012
Na NKÚ SR sa bude konať workshop Nové smery v kontrole Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky pripravil Strategický zámer kontrolnej činnosti na roky 2012 – 2014,ktorý odzrkadľuje aj...

25.06.2012Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2011 v Národnej rade SR Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský predstúpil v piatok 22. júna 2012 pred poslancov Národnej rady...

22.06.2012Výbor NR SR  rokoval o témach týkajúcich sa NKÚ SR Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský sa zúčastnil 13.6.2012 zasadnutia Výboru Národnej rady SR pre financie...

20.06.2012Predseda NKÚ SR na sneme Združenia miest a obcí Slovenska Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský vystúpil dňa 17.05.2012 na 23. sneme Združenia miest a obcí Slovenska....

18.05.2012Predseda NKÚ SR prednášal na Konferencii Rozvoj ľudských zdrojov Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský vystúpil dňa 27.3.2012 na konferencii  Rozvoj ľudských zdrojov....

27.03.2012


Predseda NKÚ SR prednášal na Konferencii Rozvoj ľudských zdrojov Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský vystúpil dňa 27.3.2012 na konferencii  Rozvoj ľudských zdrojov....

27.03.2012