Aktuality
Predseda NKÚ SR na Výbore NR SR pre financie a rozpočet Najvyšší kontrolný úrad SR otvoril dňa 20.02.2012 Kontrolu plnenia daňových príjmov štátneho rozpočtu SR, postupu Finančnej správy SR pri...

29.02.2012Predseda NKÚ SR „vyslancom" podpory projektom Peer review Generálny sekretár EUROSAI (európska organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií) Manuel Núnez Pérez, zároveň prezident Účtovného dvora...

27.02.2012Odborný seminár o spolupôsobení NKÚ SR v boji proti korupcii Najvyšší kontrolný úrad SR zorganizoval dňa 8.2.2012 odborný seminár zameraný na formovanie účasti NKÚ SR v boji proti korupcii....

13.02.2012Tlačová správa: Vyhlásenie Najvyššieho kontrolného úradu SR k interpretácií výsledkov kontroly Zimného štadióna O. Nepelu V súvislosti s interpretáciou výsledkov kontroly...

03.02.2012


S vnútornými kontrolórmi ministerstiev o Strategickom zámere NKÚ SR Stretnutie zástupcov NKÚ SR so zástupcami útvarov vnútorných kontrol jednotlivých  ministerstiev sa konalo na...

25.01.2012Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k informáciám a vyjadreniam, týkajúcich sa kontroly financovania rekonštrukcie Zimného štadióna O. Nepelu. Najvyšší kontrolný úrad SR zverejnil dňa...

21.12.2011

Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2012 Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ing. Ján Jasovský predniesol dňa 06.12.2011 na rokovaní 26 schôdze Národnej rady SR Stanovisko...

07.12.2011Predseda NKÚ SR prednášal na 8. Národnej konferencii o kvalite Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský prednášal na 8. Národnej konferencii o kvalite: Manažérstvo kvality vo...

07.12.2011