Aktuality

Výročná správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie a o boji proti podvodom za rok 2010

Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ ponúka podrobnosti o nezrovnalostiach a podozreniach z podvodov, ktoré ohlásili členské štáty, ako aj podrobnosti o vrátených finančných prostriedkoch...

Stretnutie vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií krajín V4+2 v Luhačoviciach

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský sa v dňoch
21. – 23. septembra 2011 zúčastnil stretnutia vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) krajín...

Vyhlásenie EUROSAI

Pripomínajúc Limskú deklaráciu smerníc o zásadách kontroly z roku 1977 a Mexickú deklaráciu o nezávislosti najvyšších kontrolných inštitúcií z roku 2007 vydanými Medzinárodnou organizáciou...

Hlavný audítor Chorvátskej republiky na NKÚ SR, aj v parlamente

Hlavný audítor Chorvátskej republiky Ivan Klesić s delegáciou navštívil 07.09.2011 Najvyšší kontrolný úrad SR. Na jeho pôde ho prijal a privítal predseda NKÚ SR Ján Jasovský, ktorý viedol i...

Kondolencia

Najvyšší kontrolný úrad SR vyjadruje hlbokú sústrasť a spolupatričnosť v súvislosti s tragickými udalosťami v Oslo a na ostrove Utoya. Priateľské vzťahy medzi Najvyšším kontrolným úradom SR a...

Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2010

redseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský predniesol včera, 12.07.2011v pléne Národnej rady SR Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho záverečného účtu za rok...

Priebežná informácia o postupe implementácie modelu CAF

Nedávno uplynulo prvé „výročie“ od začatia procesu implementácie manažérstva kvality podľa modelu CAF v podmienkach NKÚ SR. Nižšie uvádzame stručnú rekapituláciu doteraz uskutočnených krokov, ale...

NKÚ SR vykonal prieskum spokojnosti zainteresovaných strán

NKÚ SR nastúpil cestu modernizácie a neustáleho skvalitňovania a zefektívňovania kontrolnej činnosti. V súvislosti s týmito cieľmi je jeho snahou otvárať sa prostrediu, v ktorom pôsobí a vziať do...

Medzinárodné nezávislé posúdenie Najvyššieho kontrolného úradu SR

Predstavitelia NKÚ SR sa v roku 2010 rozhodli pre vykonanie nezávislého externého medzinárodného posúdenia vybraných oblastí činnosti NKÚ SR (peer review), s cieľom posúdiť kvalitu a efektívnosť...