Aktuality

Karol Mitrík je oddnes novým predsedom Najvyššieho kontrolného úradu SR

Oficiálnemu uvedeniu do fukcie predchádzalo poďakovanie P. Pellegriniho doterajšiemu predsedovi NKÚ SR Jánovi Jasovskému za jeho 10 ročné pôsobenie a zásluhy, aj za účasti oboch podpredsedov úradu,...

NKÚ SR pokračuje v implementácii modelu CAF

Vedenie Najvyššieho kontrolného úradu SR sa po úspešnom obhájení titulu Efektívny používateľ modelu CAF v októbri uplynulého roka rozhodlo pokračovať v implementácii modelu kvality CAF v NKÚ SR. V...

NKÚ SR ukončil kontrolu Kancelárie prezidenta SR

Na rokovaní boli dohodnuté termíny na zaslanie prijatých opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a správy o stave plnenia prijatých opatrení.

Ing. Vladimír Tóth, podpredseda NKÚ SR vystúpil na 26. sneme ZMOS

Ing. Tóth, podpredseda NKÚ SR, rovnako zhrnul počty miest, obcí a nimi zriadených organizácií, ktoré Najvyšší kontrolný úrad SR v minulom roku skontroloval a prízvukoval tak dôležitosť kontroly v...

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2014

OCKÚ OLAF zverejňuje spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2014, ktorá bola vypracovaná členmi...

Verejnosť môže vyplnením dotazníka pomôcť kontrolórom NKÚ SR

Súčasťou uvedenej kontroly je vyhodnotenie uplatňovania politiky zamestnanosti v praxi a ich osobnej skúsenosti pri svojom uplatňovaní sa. Kvôli dosiahnutiu relevantných výsledkov sa NKÚ SR obracia...

NKÚ SR začal v marci 2015 hodnotenie Štátneho úradu pre audit Lotyšska v úlohe vedúceho skupiny peer review

V roku 2012 sa NKÚ SR stal predsedom Podvýboru INTOSAI pre peer review (Podvýbor) a v tejto pozícii sa zameriava na zisťovanie skutočností o projektoch peer review v spoločenstve INTOSAI, ako aj na...

Tvorba slovenských výtvarných umelcov v priestoroch Najvyššieho kontrolného úradu SR

Od 15. decembra 2014 vystavuje svoju tvorbu akademický maliar Peter Uchnár, ktorý vyštudoval na VŠVU v Bratislave, ateliér voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Dušana...

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2015

Dňa 04.12.2014 Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2015 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a zobrala na vedomie Stanovisko Najvyššieho...

Prezentácia zástupcu Najvyššej kontrolnej inštitúcie Nórska o boji proti korupcii v oblasti životného prostredia na pôde NKÚ SR

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky navštívil pán Kjell Kristian Dorum z Najvyššej kontrolnej inštitúcie Nórska a vystúpil s prednáškou na tému „Riešenie problémov podvodov a korupcie pri...