Aktuality

Národní kontrolóri upozorňujú na neefektívne využívanie verejných financií a netransparentné nakladanie s majetkom štátu

Bratislava  27. apríl 2020 –  Komplexný pohľad na fungovanie verejnej moci a realizáciu kľúčových verejných politík na Slovensku predstaví poslancom parlamentu predseda...

Kontrola prevozu odpadu cez hranice je nedostatočná, úrady navzájom nespolupracujú

Bratislava 17. apríla 2020 – Pravidlá cezhraničného pohybu odpadov na Slovensku sú nedostatočné a nenapĺňajú ciele, ku ktorým sa krajina zaviazala v medzinárodných dokumentoch....

Miestne samosprávy výrazne podporujú voľnočasové aktivity z vlastných zdrojov

Bratislava  8. apríla 2019 – Dotácie, ktoré poskytujú samosprávy na svoj rozvoj a zvýšenie kvality života obyvateľov išli prevažne do oblasti športu, menej do sociálnych služieb či...

Zodpovedné inštitúcie nedostatočne konajú pri kontrole EÚ projektov

Bratislava 6. apríla 2020 – V projektoch Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) riadiaci ani sprostredkovateľský orgán nedokázali odhaliť nesprávne nastavené hodnoty...

Kultúrne dedičstvo sa vďaka digitalizácii môže dostať do každej domácnosti

Bratislava  3. apríla  2020 – Digitalizácia kultúrneho dedičstva je jedným z projektov, ktoré Najvyšší kontrolný úrad SR považuje za príklad dobrej praxe využitia eurofondov. Jeho...

Manažment štátnych vojenských lesov sa správal ako súkromná firma

Bratislava 27. marca 2020 – Vojenské lesy a majetky ako štátny podnik neobstarávali podľa zákona a vo viacerých prípadoch sa manažéri štátnej spoločnosti správali, ako keby viedli...

Digitalizácia vzdelávania zaostáva, chýbajú financie, rýchly internet i kvalifikovaní ľudia

Bratislava  19. marca  2020 – Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EVSRŠ) prispel k rozvoju digitálneho vzdelávania najmä novou technickou...

Slovensko potichu prichádza o kultúrne bohatstvo, zanikajú historické pamiatky

Bratislava 13. marca  2020 – Finančné dotácie na obnovu kultúrnych pamiatok sú nedostatočné a často sú prideľované nesystémovo či netransparentne. Pri dnešnom nastavení pravidiel...

Verejnosť i médiá môžu byť jedným z impulzov pre zameranie kontrolnej činnosti

Bratislava  6. marca  2020 – Nárast podnetov od občanov o 15 % svedčí o rastúcej dôvere obyvateľov voči národnej autorite pre oblasť externej kontroly. Podania zo strany...

Šéf slovenských kontrolórov získal prestížne medzinárodné ocenenie od maďarských kolegov

Bratislava  25. februára 2020 –  Maďarský najvyšší kontrolný úrad ocenil výrazný prínos slovenských kontrolórov v súvislosti s ich aktívnym prístupom k realizácii spoločných...