Aktuality

Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k informáciám a vyjadreniam, týkajúcich sa kontroly financovania rekonštrukcie Zimného štadióna O. Nepelu

Publikované: 21.12.2011


_


Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k informáciám a vyjadreniam, týkajúcich sa kontroly financovania rekonštrukcie Zimného štadióna O. Nepelu.Najvyšší kontrolný úrad SR zverejnil dňa 16.12.2011 Správu o výsledku kontroly financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a prostriedkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava. V nadväznosti na to odzneli v uplynulých dňoch v médiách informácie a vyjadrenia, týkajúce sa zistení NKÚ SR uvedených v tejto správe a ich objektívnosti. Vzhľadom na to Najvyšší kontrolný úrad SR zdôrazňuje, že všetky informácie a zistenia, uvedené v správe o výsledkoch uvedenej kontroly sú preukázateľné a založené na faktoch preverených kontrolou. Protokoly o výsledkoch kontroly boli s každým kontrolovaným subjektom prerokované a boli nimi odsúhlasené. Najvyšší kontrolný úrad SR sa preto ohradzuje voči vyjadreniam, ktoré jeho zistenia dezinterpretujú, prípadne sú namierené voči jeho objektívnosti a nestrannosti, ktorú doposiaľ nikto nespochybnil.

 
Mgr. Lenka Ištvánová

riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou