Aktuality

Oznam - Spravodajca

Publikované: 28.04.2011


_


Odbor komunikácie a styku s verejnosťou NKÚ SR spracoval a v elektronickej podobe vydal nové číslo „Spravodajcu NKÚ SR 1/2011", ktorý obsahuje na 116 stranách 18 Správ NKÚ SR o výsledkoch kontrol v prvom štvrťroku 2011.Spravodajcu nájdete v menu webového sídla úradu pod názvom „Spravodajca".
Mgr. Lenka Nosáľová

riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou