Aktuality

Článok predsedu NKÚ SR v októbrovom vydaní medzinárodného časopisu INTOSAI JOURNAL

Publikované: 28.11.2011


_


Článok predsedu NKÚ SR v októbrovom vydaní medzinárodného časopisu INTOSAI JOURNALV októbrovom vydaní časopisu najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI JOURNAL, ktoré bolo venované projektom Peer Review, je publikovaný článok predsedu NKÚ SR o praktických skúsenostiach s realizáciou projektu medzinárodného nezávislého posúdenia. K príspevku do tohto medzinárodného časopisu bol predseda NKÚ SR oslovený zástupcami Výboru INTOSAI pre budovanie odbornej spôsobilosti – Podvýboru 3, ktorému predsedá NKI Nemecka, ako aj predstaviteľmi NKI Spojených štátov amerických, ktorá vydáva tento časopis.Októbrové vydanie časopisu INTOSAI JOURNAL 2011 je možné nájsť na webovom sídle NKÚ SR, ako aj na webovom sídle časopisu.
JUDr. Annamária Víziková

riaditeľka Kancelárie predsedu