Aktuality

Zbierka zamestnancov NKÚ SR

Zbierka zamestnancov NKÚ SR

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vyhlásil dnes finančnú zbierku zamestnancov NKÚ SR na pomoc ľuďom postihnutým povodňami, s ktorými NKÚ SR hlboko súcití a týmto spôsobom im chce vyjadriť svoju podporu. Do tejto zbierky sa zapájajú pracovníci všetkých organizačných útvarov NKÚ SR, vrátane zamestnancov regionálnych pracovísk (expozitúr NKÚ SR) na celom Slovensku.

Zdielať: