Aktuality

Workshop NKÚ: Strategické smerovanie kontroly v 21. storočí

Bratislava 27. marca 2023 – V prvý deň hlavnej časti osláv 30. výročia NKÚ SR sa v centrále úradu konal workshop na tému Strategické smerovanie kontroly v 21. storočí. Po príhovore predsedu NKÚ Ľubomíra Andrassyho nasledoval program rozdelený do troch tematických blokov.

I. Strategické plánovanie NKÚ SR
Strategické zameranie kontrolnej činnosti na roky 2024 až 2026
Predstavenie strategického mapovania vybranej verejnej politiky
Udržateľný rozvoj a zmena klímy – analýza

II. Ročné plánovanie – aktívna reakcia na meniace sa prostredie a vznikajúce riziká
Ročné plánovanie kontrolnej činnosti a jeho vyhodnotenie
Participácia pri tvorbe rizikových oblastí pre výkon kontroly
Plán kontrolnej činnosti na rok 2023

III. Otvorenosť a partnerstvo – efektívna komunikácia so zainteresovanými stranami
Vplyv kontrol NKÚ SR na spoločnosť
MuMap – nástroj verejnej kontroly v samospráve
Externá komunikácia – nástroje komunikácie

Zdielať: