Aktuality

Vnútorný kontrolný systém v štátnej správe a samospráve funguje nedostatočne

Najvyšší kontrolný úrad sa v tomto roku zameral na kontrolné systémy ministerstva školstva. Tie sú podľa úradu poddimenzované.

 

BRATISLAVA 18. decembra (SITA) - Vnútorný kontrolný systém v štátnej správe a samospráve funguje nedostatočne. Na dnešnej tlačovej besede to uviedol Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), ktorý začal cyklus kontrol zameraných práve na túto oblasť. Ako dodal predseda NKÚ Karol Mitrík, v posledných rokoch sa tejto téme venovala nízka pozornosť.

Kontrola NKÚ zameraná na prácu kontrolórov obcí ukázala, že v mnohých prípadoch je to stále len formalitou. Obdobná situácia je podľa Mitríka aj v mnohých organizáciách štátnej správy. „Kontrolné kapacity sa stále stenčujú, mnohé organizácie, vrátane ministerstiev zrušili útvary vnútornej kontroly. Útvary vnútorného auditu aj na veľkých kapitolách majú jedného či dvoch audítorov, a to aj napriek rastúcim objemom rozpočtových zdrojov či majetku,“ vysvetlil Mitrík.

Prvú kontrolu vykonal NKÚ na Ministerstve školstva, vedy výskumu a športu SR. „Dospeli sme k záveru, že vnútorný kontrolný systém ministerstva je ako celok len čiastočne účinný a priestor na jeho skvalitnenie je veľký,“ pokračoval predseda NKÚ.

NKÚ ďalej zistil, že kontrolné kapacity ministerstva sú poddimenzované vo vzťahu k objemu používaných peňazí a úlohám, ktoré ministerstvo plní. „Odbor kontroly, ktorý je zodpovedný za podstatnú časť finančnej kontroly výdavkov na vzdelávanie, vedu, výskum a šport má 11 zamestnancov a na útvare vnútorného audítora bol v tom čase jeden jediný audítor,“ pokračoval Mitrík. Nedostatočná personálna kapacita sa odráža aj na počte kontrol ministerstva, v predchádzajúcom roku ich bolo celkovo 19 a štyri audity, z toho iba jeden zameraný na šport.

Ako zhodnotil Mitrík, práve financovanie športu je často považované za netransparentné a posilnenie kapacít kontrolných orgánov ministerstva by mohlo pomôcť. V systéme vnútornej kontroly ministerstva pôsobí aj hlavný kontrolór športu. Ten za minulý rok vykonal dve finančné kontroly a do polovice roku 2020 ani jednu. „Keďže odbor kontroly minulý rok vykonal jednu a v tomto roku žiadnu kontrolu v oblasti športu, je zrejmé, že kontrola výdavkov na šport v roku 2019 a 2020 je len minimálna,“ povedal Mitrík. NKÚ na kontrolóra športu upozornil vedenie ministerstva a považuje ho za nesystémový prvok v kontrole verejnej správy, „pretože takmer všetky jeho povinnosti sú pokryté inými vonkajšími orgánmi kontroly“. NKÚ navrhlo zrušiť tento inštitút.

Úrad navrhol aj dobudovanie informačného systém športu, čo by mohlo tiež pomôcť k transparentnosti dotačného systému a odporučilo budovanie centrálneho registra dotácií a ďalších finančných príspevkov. „Tento systém by sa postupne mohol stať miestom evidencie všetkých finančných prostriedkov smerujúcich do športu, nielen z ministerstva školstva, ale aj z iných orgánov verejnej správy,“ vysvetlil Mitrík. NKÚ navrhol ministerstvu súbor opatrení, ktoré by mali zlepšiť jeho činnosť v mnohých oblastiach.

Zodpovední štátni zamestnanci nemajú podľa Mitríka záujem, aby sa výsledky kontroly naozaj využili na zlepšenie riadenia procesov a na lepšie výsledky a reaguje sa iba na odstránenie nesúladu so zákonom. NKÚ bude riešiť problematiku vnútorného kontrolného systému v roku 2021 na ministerstvách spravodlivosti a práce. Naďalej sa na úrade budú venovať aj financovaniu športu, či kontrole zazmluvňovania partnerov v slovenskej televízii alebo tomu, ako používa prostriedky vojenské spravodajstvo.

„Taktiež posúdime to, ako nám funguje systém vzdelávania. Teda nielen z pohľadu na duálne vzdelávanie, na reagovanie prostredníctvom školstva na požiadavky trhu práce v regiónoch, ale identifikovali sme vážny problém, ktorý nám priniesol rok 2020, a to je problém so vzdelávaním stredného zdravotnícke personálu,“ povedal podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy. NKÚ bude kontrolovať aj reagovanie ministerstva dopravy na to, že v 21. storočí je na Slovensku množstvo železničných priechodov, ktoré sú nechránené.

NKÚ tento rok uzavrel celkovo 36 kontrolných akcií, ktoré obvykle pozostávajú z kontroly viacerých subjektov. Tento rok úrad nedokončil 20 akcií, ktoré prevedie do budúceho roka. K nim pribudne ďalších 24 akcií.

(Zdroj: Agentúra SITA)

 

Infografika - systém kontroly športu

 

Viac informácie nájdete v Správe o výsledku kontroly "Vnútorný kontrolný systém výdavkov na šport v rozpočtovej kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR" (pdf, 1,22 MB) 

None

Zdielať: