Aktuality

Video: Letné štúdio NKÚ 2021 - záver s predsedom Karolom Mitríkom

Leto sa pomaly končí a Letné štúdio tiež. Jeho posledná časť patrí predsedovi úradu Karolovi Mitríkovi, ktorý hovorí, že bez vnútornej kontroly a bez kvality kontroly nemôže fungovať žiadna inštitúcia, čiže ani Najvyšší kontrolný úrad.

Systém viacerých očí vylučuje subjektívny pohľad jednotlivca a zabezpečuje, že zistené nedostatky sa na NKÚ vyhodnocujú kolektívne. Zaručuje sa tak ich racionálny základ a nespochybniteľnosť. Karol Mitrík rovnako zdôrazňuje, že kontrola nie je strašiak, ale skôr pomoc pre kontrolované subjekty.

 

Zdielať: