Aktuality

Viaceré systémové nedostatky v Kancelárii ombudsmanky zapríčinili personálne zmeny

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Karol Mitrík v minulom roku na základe požiadavky verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej zaradil do plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR kontrolu zameranú na hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Kancelárii VOP počas funkčného obdobia odchádzajúcej ombudsmanky. Kontrolované obdobie predstavovali roky 2012 až 2015. Úrad identifikoval systémové nedostatky v uvedenej organizácii z hľadiska hospodárskeho a finančného riadenia, ale aj z hľadiska nastavenia vnútornej kontroly, ktorá je často realizovaná len formálne. Najvyšší objem z bežných výdavkov v jednotlivých rokoch kontrolovaného obdobia tvorili výdavky na mzdy a v rámci výdavkov na tovary a služby viac ako dve tretiny pozostávali z nákladov na prenájom priestorov úradu a služobného bytu VOP.

Viac sa dočítate v tlačovej správe.

Zdielať: