Aktuality

Vďaka informáciám môže byť každý občan dobrým kontrolórom svojej obce i mesta. Pomôže mu v tom moderná aplikácia vyvinutá NKÚ SR – MuMAP

Bratislava 10. júla 2020 – Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) sprístupnil na svojej web stránke interaktívny analytický nástroj na kontrolu miestnej samospráv. Aplikácia, nazvaná MuMAP (z anglického Municipalities on Map ), ponúka širokej verejnosti nielen výsledky kontrol NKÚ od roku 2012, ale aj prehľad o zadlžení jednotlivých miest a obcí, či získaných eurofondoch na jedného obyvateľa, priamo na mape Slovenska. Pilotnú verziu vytvoril tím NKÚ v rámci prvého medzinárodného hackathonu európskych kontrolných inštitúcií v marci (Praha), kde skončil v prvej päťke.  

Aplikácia je v slovenskom jazyku zverejnená na hlavnej stránke webu úradu http://mumap.nkusr.sk/. MuMAP tak bude používaná nielen interne, napr. pri identifikovaní rizík, plánovaní a výbere subjektov na kontrolu NKÚ, ale širokým spektrom záujemcov o informácie. Prinášame užívateľsky veľmi prívetivú analytickú aplikáciu, ktorú môže využiť každý, kto chce skontrolovať svoju samosprávu. Touto aplikáciou chceme tiež dať ľuďom do rúk nástroj, vďaka ktorému budú môcť byť aktívnou súčasťou verejného života v ich obci či meste“, vysvetľuje generálny riaditeľ kancelárie predsedu NKÚ Ľubomír Andrassy.

 

Databáza na interaktívnych mapách poskytuje prehľad o:

•    Počte obyvateľov v obci (Zdroj: ŠÚ SR)

•    Hospodárení obce (Zdroj: Datacentrum, Register účtovných závierok)

•    Čerpaní eurofondov za programové obdobie 2014 – 2020 (Zdroj: ITMS)

•    Počte základných škôl (Zdroj: MŠVVaŠ SR)

•    Kontrolách NKÚ SR, vykonaných v mestách a obciach (Zdroj: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR)

 

Užívateľ môže aktuálne pracovať s troma základnými časťami:

 

1. Charakteristika miest a obcí

Interaktívna mapa so znázornením počtu obcí. Po priblížení sa počet obcí postupne aktualizuje až na úroveň jednej obce. Umožňuje výber obce vo vyhľadávači. Po kliknutí na obec sa zobrazí základná charakteristika obce a linky na súvisiace stránky, vrátane vykonaných kontrol NKÚ.

 

2. Kontrolné zistenia NKÚSR

Interaktívna mapa s možnosťou vyhľadávania kontrolných zistení NKÚ SR od roku 2012 v jednotlivých mestách a obciach SR. Po vyfiltrovaní podľa mesta či obce, roku, typu kontroly alebo sumy zistenia umožňuje zobraziť konkrétne znenia kontrolných zistení NKÚ.

3. EÚ fondy v obciach  SR (poskytnuté prostriedky na 1 obyvateľa; zazmluvnené prostriedky na  1 obyvateľa, dlh obce na 1 obyvateľa)

Interaktívna mapa čerpania eurofondov za programové obdobie 2014 – 2020, stav k 4. 3. 2020, v prípade, ak je prijímateľom obec. Prostredníctvom posuvníkov pri ukazovateľoch umožňuje filtráciu obcí s vybranou úrovňou zazmluvnených, poskytnutých alebo čerpaných prostriedkov na 1 obyvateľa.

 

Na zverejnenej pilotnej verzii priebežne pracuje odborný tím úradu a bude sa aktualizovať. Na vizualizáciu údajov vznikajúcej databázy bol použitý voľne dostupný softvér R, na ktorého používanie boli kontrolóri vyškolení v rámci eurofondového projektu na budovanie a rozvoj odborných personálnych kapacít národnej autority pre oblasť externej kontroly. „Ide o príklad, ako vieme využiť európsku finančnú pomoc nielen pre rozvoj našej, kontrolnej inštitúcie, ale aj pre podporu každého, kto chce a vie pomôcť pri lepšej správe vecí verejných. Je to krok, vďaka ktorému môže byť dianie v samospráve pod lepším drobnohľadom nielen NKÚ, miestnych poslancov či obecných kontrolórov, ale predovšetkým ľudí, ktorí v týchto mestách a obciach žijú“, dodal generálny riaditeľ Ľ. Andrassy.

 

Kliknutím na mapu otvoríte aplikáciu MUMAP:

Náhľad mapy - mumap.nkusr.sk/

None

Zdielať: