Aktuality

Tureckí a slovenskí kontrolóri sa spoločne pozrú na účinnosť protipovodňových opatrení či fungovanie samospráv

Bratislava 5. februára 2019 – Turecko a Slovensko, napriek mnohým rozdielom vo veľkosti, ekonomike, kultúre či správe krajiny našli k sebe cestu porozumenia prostredníctvom svojich najvyšších kontrolných úradov. Na dnešnom celodennom pracovnom stretnutí sa na tom zhodli predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík, spolu s prezidentom Tureckého účtovného dvora (TCA) Seyit Ahmet Baş-om, ktorý je zároveň prezidentom európskeho združenia najvyšších kontrolných inštitúcií EUROSAI.

Stretnutie sa uskutočnilo v utorok 5. februára 2019 na pôde NKÚ v Bratislave na pozvanie predsedu slovenských kontrolórov.  Predmetom spoločného pracovného stretnutia boli najmä otázky organizácie a činnosti úradu, spôsob prípravy a plánovania kontrolných akcií či otvorené, transparentné fungovanie národných autorít pre oblasť externej kontroly. Zástupcovia slovenského úradu prezentovali partnerom tiež výsledky, zistenia z kontrolnej akcie zameranej na účinnosť vybudovaných  protipovodňových opatrení. Tureckí kontrolóri nachádzajú inšpiráciu v novom nasmerovaní úradu pod vedením Karola Mitríka, pričom slovenská kontrolná autorita sa vo väčšej miere zameriava na výkonnostné akcie, hodnotenie kľúčových verejných politík s dôrazom na hodnotenie hospodárnosti či prínosu pre občana. Zástupcovia tureckého kontrolného úradu majú záujem so Slovenskými kontrolórmi aktívne  spolupracovať pri plánovaní prierezových kontrol a zdieľaní ich výsledkov pre modelovanie príkladov dobrej praxe, či opatrení, ktoré môžu pomôcť pri lepšej správe veci verejných. Predsedovia úradov sa dohodli na užšej spolupráci, aktívnej participácii v oblasti posudzovania efektívnosti, účinnosti protipovodňovej ochrany rizikových území, či v téme fungovania miestnej samosprávy s dôrazom na využívanie, zhodnocovanie nehnuteľností vo verejnom vlastníctve.

 

K. Mitrík a S. Ahmet Bas (Turecko)

None

Zdielať: