Aktuality

Slovensko si neplní záväzky vyplývajúce z členstva v Severoatlantickej aliancii

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky zrealizoval kontrolu zameranú na hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu pri budovaní Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Kontrolná akcia sa uskutočnila na Ministerstve obrany SR (MO SR) za obdobie rokov 2014 – 2015 a jej cieľom bolo preveriť systémovosť v procese budovania OS SR a tiež zhodnotiť hospodárenie kapitoly. Kontrolóri sa zamerali na finančnú analýzu, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri vynakladaní verejných prostriedkov, pri správe a ochrane majetku štátu a pri modernizácii ozbrojených síl. Zaradenie kontroly do plánu vyplynulo zo strategického plánu NKÚ SR na roky 2015 – 2017.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Zdielať: