Aktuality

Šéf slovenských kontrolórov získal prestížne medzinárodné ocenenie od maďarských kolegov

Bratislava  25. februára 2020 –  Maďarský najvyšší kontrolný úrad ocenil výrazný prínos slovenských kontrolórov v súvislosti s ich aktívnym prístupom k realizácii spoločných medzinárodných kontrolných akcií nielen v rámci Vyšehradskej skupiny, ale aj európskeho spoločenstva kontrolných inštitúcii EUROSAI. Zároveň ocenil aktívny prístup slovenskej národnej autority na medzinárodnom poli pri nastavovaní metodiky, postupov i princípov merania hodnoty za peniaze, posudzovania princípov hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami či majetkom.

Predseda slovenského úradu Karol Mitrík považuje prevzatie ocenenia SOLIDUS Award of State Audit Office of Hungary z rúk predsedu maďarského úradu Lászlóa Domokosa za symbolické vysvedčenie partnerskej organizácie nielen voči svojej osobe, ale tiež pre vedenie našej národnej kontrolnej inštitúcie.

Je to však aj veľmi pozitívny signál pre všetkých mojich kolegov, kontrolórov, že sme na správnej ceste, že robíme dobrú prácu, ktorej výsledky vnímajú aj za hranicami Slovenska“, dodáva šéf slovenských kontrolórov.

SOLIDUS AWARD udeľuje maďarská autorita pre externú kontrolu osobnostiam na národnej alebo medzinárodnej scéne. Jej zmyslom je poukázať na aktivity predstaviteľa európskej kontrolnej inštitúcie, ktorý sa výraznou mierou podieľa na napĺňaní kľúčového poslania nezávislej kontrolnej inštitúcie v demokratickej spoločnosti. Názov ocenenia vychádza z latinského výrazu solídny a symbolicky bola takto pomenovaná aj zlatá rímska minca (SOLIDUS), používaná viac ako osem storočí. Tento rok bola cena udelená 24. februára v Budapešti.  

 

ocenenie SOLIDUS Award               ocenenie SOLIDUS Award

None

Zdielať: