Aktuality

S vnútornými kontrolórmi ministerstiev o Strategickom zámere NKÚ SR

S vnútornými kontrolórmi ministerstiev o Strategickom zámere NKÚ SR

Stretnutie zástupcov NKÚ SR so zástupcami útvarov vnútorných kontrol jednotlivých  ministerstiev sa konalo na Najvyššom kontrolnom úrade SR dňa 24.01.2012. Otvorila ho podpredsedníčka NKÚ SR Ing. Zora Dobríková. Zástupcovia úradu prezentovali Strategický zámer kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu na roky 2012 – 2014, nové prístupy a spôsoby jeho tvorby. Generálni riaditelia sekcií NKÚ SR vnútorným kontrolórom predstavili kontrolné akcie NKÚ SR na roky 2012 – 2014 v rezortoch jednotlivých ministerstiev, ako aj prierezové témy zamerané na činnosť viacerých subjektov verejnej správy. Diskutovalo sa aj o oblastiach možnej výmeny skúseností, koordinácie, ale aj vzdelávania. Ďalšie stretnutie bolo účastníkmi dohodnuté na jeseň 2012, kde by mali byť predstavené a prerokované, aktualizované a doplnené zámery kontrolnej činnosti NKÚ SR na roky 2013 – 2015.

Zdielať: