Aktuality

Prvý polrok NKÚ v znamení legislatívnych iniciatív a nových kontrolných akcií

Bratislava 20. augusta 2020 – Prvé iniciatívy nových členov parlamentu v podobe kontrol vo verejnoprávnej RTVS či v pozemkovom fonde sú zaradené do aktualizovaného plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2020. O zaradení piatich nových kontrolných akcií rozhodol predseda národných kontrolórov Karol Mitrík aj po rokovaniach s novými vedeniami ministerstiev. Národná autorita pre externú kontrolu preverí nielen štátne hmotné rezervy, ale aj systém krízového riadenia a zmluvné vzťahy pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti na Slovensku.

 

“V prvom polroku sme museli pracovať s viacerými premennými,“ konštatuje pri hodnotení činnosti národnej kontrolnej autority jej predseda Karol Mitrík. Po februárových parlamentných voľbách, rokovaniach s novými členmi vlády, ale aj v dôsledku  ochorenia Covid-19, NKÚ aktualizoval plán svojej kontrolnej činnosti, pripravený v predošlom roku. „V prvom polroku sme korigovali zameranie kontrolných akcií, keďže nebolo možné kontrolovať subjekty postihnuté koronavírusom. Nemohli sme napríklad realizovať kontroly na základných školách,“ vysvetľuje predseda. Hovorí, že nie je jednoduché fungovať v období pandémie a počas práce z domu, avšak NKÚ sa vďaka kvalitnému kontrolórskemu informačnému systému nezastavil.

Nové kontrolné akcie

Po rokovaniach s novými ministrami a vedeniami rezortov, kde sme prezentovali aj naše poznatky, sme sa zhodli na potrebe vykonať niektoré kontrolné akcie. Napríklad na ministerstve hospodárstva, kde rozbiehame kontrolu na informačný systém krízového riadenia,“ dodáva šéf kontrolórov. V krátkej dobe sa NKÚ SR bude venovať aj zmluvným vzťahom v oblasti kybernetickej bezpečnosti. „Nemáme záujem byť len represívnym orgánom a zverejňovať negatívne správy. Chceme byť nápomocní vedeniu štátu, aby v prípade zistení z našich kontrol mohli robiť korekčné opatrenia“, upresnil Karol Mitrík. Zároveň však dodal, že „tam, kde sa porušuje zákon, sme nemilosrdní a podávame podnety orgánom činným v trestnom konaní.

Aj v súčasnosti reaguje NKÚ na aktuálne výzvy, ktoré prináša novovytvorený parlament. „Teší ma, že hneď na druhej schôdzi pri prednášaní správy o činnosti za uplynulý rok nám parlament pridelil dve kontrolné akcie”. NKÚ tak preverí Slovenský pozemkový fond a jeho fungovanie. Druhou kontrolou sa zameria na problematiku zmluvných vzťahov v RTVS. „Osobne ma to teší, pretože v iných štátoch je to bežná prax, že parlament zadáva úlohy najvyššiemu kontrolnému úradu. NKÚ pracuje pre Národnú radu SR.  Národná rada si zriadila tento inštitút na to, aby jej podával informácie o fungovaní jednotlivých politík a činnosti najvyšších štátnych zamestnancov a poslanci tak mali dostatok informácií či v legislatívnom, rozhodovacom procese postupujú správne,“ doplnil Karol Mitrík.

Legislatívne iniciatívy na korekciu chýb

Pri kontrolách narazili národní kontrolóri na problémy, ktoré je potrebné riešiť cez Národnú radu a vládu SR. Jedným z príkladov, pri ktorom treba urobiť korekčné opatrenia v legislatíve, sú vodárenské spoločnosti, kde je potrebné zamedziť porušovaniam zákonov, odčerpávaniu zisku či skrytej privatizácii tak, aby si obce a mestá zachovali svoje vlastníctvo. NKÚ vníma ako nevyhnutný práve zásah vlády.

Zefektívnenie vnútorného kontrolného systému v krajine

Jednou z kontrol, ktorú NKÚ realizuje ako modelový projekt, je preverenie systému vnútornej kontroly na ministerstve školstva, s čiastočným zameraním aj na oblasť športu. Práve riešenie vnútorných kontrolných systémov je ďalšou oblasťou, ktorú chce vedenie NKÚ predložiť na rokovanie vlády. „V oblasti vnútorného auditu sa ukázalo, že aj keď máme v krajine približne stovku vnútorných audítorov, systém nefunguje stopercentne. Aj preto, že zodpovední manažéri, teda vedúci štátni zamestnanci a ministri, nedôsledne využívajú takýto nástroj riadenia,“ vysvetlil Karol Mitrík.

Keďže to NKÚ SR považuje za nedostatok, ponúka riešenie ako ho zefektívniť podobe legislatívneho návrhu, ktorý ho do procesu zapája. „V istej forme dohľadu by sme preverovali a dohliadali na to, čo sa bude kontrolovať a čo sa kontrolou dosiahlo a či padla na úrodnú pôdu. To znamená či zodpovední manažéri za daný rezort výsledky a odporúčania z kontroly prevzali do praxe. Teda či sa stali súčasťou ich riadenia,“ dodal predseda národnej kontrolnej inštitúcie Karol Mitrík. Na záver konštatuje, že bez kontroly nie je možné riadiť žiadnu inštitúciu a „jedným dychom dodávam ani NKÚ SR, pretože aj my podliehame istej forme kontroly.“

Infografika - nové kontroly

None

Zdielať: