Aktuality

Poslanci ocenili v pléne zistenia z kontrol NKÚ za minulý rok

Bratislava 19. mája (TASR) - Úloha Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) je nezastupiteľná. Dokazuje to aj správa o výsledkoch kontrolnej činnosti úradu v minulom roku. Presvedčený je o tom poslanec SaS Peter Cmorej.

Správa, ktorú v parlamente v utorok predstavil predseda úradu Karol Mitrík, je podľa Cmoreja dostatočne obsiahla. "Považujem úlohu NKÚ za nezastupiteľnú, neexistuje žiadna iná entita, ktorá by kontrolovala nakladanie s verejnými zdrojmi v samospráve. Bol by som za to, aby sme posilnili právomoci NKÚ. Bol by som rád, keby sme vám prostriedky zvýšili. Potešilo by ma, keby sa s vašimi zisteniami aj reálne narábalo a niektoré inštitúcie, Úrad vlády SR, by ich brali naozaj na vedomie a dávali im vážnosť," myslí si Cmorej. Podľa neho k zefektívneniu kontrol v oblasti samosprávy by napríklad do budúcnosti pomohlo, keby hlavní kontrolóri miest boli povinní niektorý typ zistení postupovať na ďalšiu kontrolu NKÚ.

Príhovor predsedu NKÚ SR Karola Mitríka k výročnej správe o kontrolnej činnosti za rok 2019 v NRSR, 19.5.2020:

 

Konkrétne ocenil výsledky kontroly v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) v súvislosti s firmou Infra Services. Uzatvorenie rámcovej zmluvy medzi BVS a jej dcérskou spoločnosťou Infra Services, ako aj získanie 49-percentného podielu súkromným investorom v tejto dcérskej spoločnosti bolo podľa kontrolórov ekonomicky nevýhodné a v rozpore so zákonom. Okrem straty riadiaceho vplyvu BVS v dcérskej spoločnosti upozornili kontrolóri aj na fakt, že BVS preniesla prevádzkovú činnosť na dcérsku spoločnosť, ktorá nemala potrebné oprávnenie na prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. NKÚ skonštatoval, že ziskové činnosti spojené s vodárenskou infraštruktúrou zabezpečujú dcérske spoločnosti a veľká časť zisku nekončí na účtoch akcionárov BVS, ale súkromných akcionárov dcérskych spoločností. "Vidím veľkú úlohu NKÚ ako jedinej inštitúcie, ktorá môže s týmto niečo robiť. Teší ma, že NKÚ dáva odporúčania. Dôležité je určiť povinnosť, kto má vykonávať údržbu vodárenskej infraštruktúry, v Bratislavskom kraji je v katastrofálnom stave," priblížil Cmorej.

Správu NKÚ v prípade hospodárenia BVS ocenila aj poslankyňa Anna Zemanová (SaS), ktorá upozornila, že obdobné správanie ako v BVS môže byť aj v iných vodárenských spoločnostiach. "Pitná voda je naše biele zlato, sú tu snahy o privatizáciu tohto nerastného bohatstva. Ďakujem za podnety, ktoré boli dané v správe NKÚ, týkajúce sa legislatívnych opatrení, aby sme zabránili nekalej privatizácii," podotkla Zemanová.

Tiež napríklad ocenila zistenia týkajúce sa štátnych podnikov v pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva. "Zistenia sú pre mňa po finančnej stránke veľmi šokujúce. Píšete, že tieto štátne podniky nefungujú, a celkovo zdieľam váš názor, že by malo dôjsť k zásadnej transformácii a reorganizácii ich činnosti," povedala Zemanová. Zaujali ju aj výsledky kontrol v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. "Súhlasím, že neexistuje ucelený prehľad o financovaní obnovy a stave pamiatok," podotkla Zemanová. Za vážne považuje aj zistenia týkajúce sa prúdenia odpadov zo zahraničia či plnenia medzinárodných strategických záväzkov v oblasti životného prostredia a klímy.

Poslankyňa Zita Pleštinská (OĽaNO) je presvedčená, že aj na základe zistení z kontrol NKÚ je potrebná reforma verejnej správy a samosprávy.

Opozičná poslankyňa Ľubica Laššáková (Smer-SD) upozornila na to, že na Slovensku je obrovský deficit financií, čo sa týka pamiatok. "Nie je pravda, že nemáme presné informácie, koľko peňazí potrebujeme a na ktoré pamiatky. Máme okolo 15.000 hnuteľných kultúrnych pamiatok, 10.000 nehnuteľných pamiatok. Iba 9 % všetkých pamiatok patrí štátu. Všetky ostatné vlastní cirkev, obce, mestá. Pamiatky potrebujú financie, ale nesúhlasím s tým, že o všetky by sa mal starať štát," myslí si Laššáková.

* * *

Národná rada SR v stredu popoludní hlasovaním potvrdila výsledky práce NKÚ SR, keď výrazná väčšina 108 zo 129 prítomných poslancov zobrala správu o kontrolnej činnosti za rok 2019 na vedomie.

Hlasovanie o výročnej správe NKÚ v NRSR: Prítomní 129 / Za 108 / Proti 0/ Zdržal sa 18 / Nehlasoval 3

 

None

Zdielať: