Aktuality

Peer review pokračovalo návštevou z NKI Slovinska

Peer review pokračovalo návštevou z NKI Slovinska

Zástupkyne NKI Slovinska ako členky tímu peer review navštívili v dňoch 12. – 14.07.2010 Najvyšší kontrolný úrad SR v rámci prebiehajúceho projektu nezávislého medzinárodného posúdenia. Na pôde NKÚ SR ich privítal jeho predseda Ján Jasovský.

Pracovné rokovanie sa týkalo medzinárodného posúdenia styku s verejnosťou a kontroly v samospráve. Garanti týchto tém za Najvyšší kontrolný úrad SR, ako aj ďalší prizvaní účastníci, prezentovali súčasný stav na NKÚ SR v týchto oblastiach, podrobne o týchto témach diskutovali a odpovedali na množstvo otázok.

Obe strany zhodne potvrdili prínos tohto stretnutia, v neposlednom rade aj v oblasti výmeny vzájomných skúseností a získania nových poznatkov v týchto oblastiach.

Zdielať: