Aktuality

Parlamenty majú nezastupiteľné miesto v kontrole verejných politík

Nové výzvy, na ktoré dnes reagujú kontrolné úrady na národných úrovniach, ale aj v rámci Európskej únie, budú bezpochyby vťahovať parlamenty do záverov kontrol, do definovania odporúčaní voči štátnym či verejným inštitúciám. Na tejto novej výzve sa dnes (26. 4. 2017) zhodol predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Karol Mitrík a predseda Európskeho dvora audítorov Klaus-Heiner Lehne počas oficiálneho rokovania na pôde európskeho dvora v Luxemburgu.

Viac v tlačovej správe.

Zdielať: