Aktuality

Najvyššie kontrolné inštitúcie Slovenskej Republiky a Poľskej republiky sa dohodli na spolupráci

Bratislava  24. septembra 2020 – Predsedovia Najvyšších kontrolných úradov Poľska a Slovenska, Marian Banaś a Karol Mitrík podpísali dnes dohodu o vzájomnej spolupráci medzi oboma úradmi. Obe inštitúcie sa dohodli, že budú uskutočňovať paralelné kontrolné akcie na vzájomne dohodnuté témy, ako napr. na tému plastového odpadu či vakcinácie obyvateľstva. Stalo sa tak počas prvej návštevy súčasného šéfa  kontrolórov v Bratislave.

M. Banasz, K. Mitrík - podpis zmluvy

Karol Mitrík a Marian Banaś sa dohodli aj na výmene informácií a potrebných materiálov súvisiacich s oboma kontrolnými inštitúciami alebo pri výkone spoločných alebo paralelných kontrolných a odborno-analytických činností. Jednou zo spoločných akcií je už naplánovaná kontrola zameraná na pravidlá nakladania s plastovým odpadom alebo na vakcináciu ako spôsob ochrany obyvateľstva pred chorobami. Oba úrady už spolupracovali aj v minulosti, napr. na koordinovanej kontrole cezhraničného prevozu odpadov či kontrole biosférickej rezervácie Východné Karpaty.

P. Banas, K. Mitrík

Na spoločnom stretnutí v bratislavskej centrále slovenskí a poľskí kontrolóri rokovali aj o aktuálnych témach práce kontrolórov, o posilnení vzájomnej spolupráce v medzinárodných združeniach EUROSAI a INTOSAI, ako aj v rámci skupiny V4 + 2. Predmetom vzájomnej výmeny skúsenosti bola aj téma hodnotiaceho procesu Peer Review, ktorým slovenský úrad v tomto roku prechádza a poľský úrad je členom hodnotiaceho tímu, ktorý má posúdiť kvalitu práce slovenskej autority pre externú kontrolu.

 

Na začiatku stretnutia obe delegácie položili kvety k pamätníku sviečkovej manifestácie, ako prejavenie úcty všetkým, ktorí zápasia za slobodu a toleranciu. Pán Marian Banaś je prezidentom poľského Najvyššieho kontrolného úradu od augusta minulého roku.

P. Banas, K. Mitrík - pamätník sviečkovej manifestácie

None

Zdielať: