Aktuality

Malé samosprávy vykazujú problémy nielen s vnútornou, ale aj s externou kontrolou

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky uskutočnil kontrolu v 32 obciach zameranú na evidenciu a nakladanie s pozemkami miestnej samosprávy. Jej cieľom bolo zlepšiť systém evidencie a nakladania s pozemkami dôsledným uplatňovaním kontrolných mechanizmov na úrovni starostu, obecného zastupiteľstva, až po obecného kontrolóra a externý audit. Kontrola poukázala predovšetkým na to, že obce svoje pozemky v účtovníctve neevidujú, a tak znižujú výšku svojho celkového majetku. Zásadným zistením je aj fakt, že zlyháva kontrolný mechanizmus, ktorý je neúčinný, pričom externí audítori nepoukazujú na významné nedostatky v evidovaní a vykazovaní pozemkov.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Zdielať: