Aktuality

Letné štúdio NKÚ 2021 s Ľubicou Gazdovou

Treťou časťou Letného štúdia NKÚ 2021 je rozhovor s Ľubicou Gazdovou, mentorkou Iniciatívy rozvoja INTOSAI v rámci auditu SDGs. Dozviete sa v ňom, čo to vlastne tie SDGs, alebo inak ciele trvalo udržateľného rozvoja, sú. Čo je ich podstatou a ako sa dotýkajú práce Najvyššieho kontrolného úradu SR.

 

 

Zdielať: