Aktuality

Ľ. Andrassy na konferencii: Chýba nám komplexný prístup k rozvoju športu a predvídateľné financovanie

Na Slovensku chýba komplexný prístup k rozvoju športu a spôsob jeho financovania je nekoordinovaný a nepredvídateľný, uviedol predseda NKÚ Ľubomír Andrassy na konferencii SPORT (R)EVOLUTION organizovanej Slovenským olympijským a športovým výborom. 

V roku 2021 bola prijatá Vízia a stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR do roku 2030, ale na 70 stranách nie je ani jedna veta o problematike športu a jeho úlohe v zabezpečovaní zdravého a plnohodnotného života občanov, upozornil Ľ. Andrassy.

Ministerstvo školstva vypracovalo Koncepciu športu na roky 2022 - 2026, ktorá síce obsahuje viaceré dôležité ciele ale je veľké riziko, že nebudú splnené. Jej autori v nej už dopredu avizujú, že väčšina cieľov nemá vplyv na štátny rozpočet. To podľa šéfa kontrolórov v preklade znamená, že ministerstvo na ne zrejme nedostane navýšené zdroje.

Financovanie športu je rozdrobené vo viacerých rozpočtových kapitolách, čo je z pohľadu NKÚ neefektívne. Kontrolný úrad opakovane odporúča aj zmenu legislatívy, týkajúcu sa funkcie hlavného kontrolóra športu. Súčasnú definíciu považuje za nejasnú, neprimeranú a duplicitnú.

Ľ. Andrassy počas konferencie Sport (R)evolution

Zľava Branislav Tréger, Ľ. Andrassy a Anton Siekel počas konferencie Sport (R)evolution

Zdielať: